Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Haldex S.A. obecnej kadencji

RADA NADZORCZA

HALDEX S.A.

z siedzibą w Katowicach, pl. Grunwaldzki 8-10

 

na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1055) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. z 2003 r., Nr 55, poz. 476 z późn. zm.)

ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

Prezesa Zarządu Haldex S.A. obecnej kadencji

Pełna treść postępowania dostępna w zakładce OGŁOSZENIA