Sprzedaż miału - konkurs ofert

Katowice 11.09.2017

OGŁOSZENIE HS/11/2017

Haldex SA ogłasza konkurs ofert na sprzedaż w 38 tygodniu 2017r. miału:

  • Ilość przeznaczona do sprzedaży 1000 Mg

  • Termin odbioru miału 18.09.2017 – 22.09.2017

  • Klasa węgla MJ/kg 20

  • Uziarnienie mm 0-20

  • Zawartość popiołu % do 23

  • Zawartość siarki % 0,7

  • Wilgoć % 13

  • Forma płatności przedpłata

  • Minimalna cena netto bez akcyzy 250 zł/t

Transport kolejowy lub samochodowy na bazie FCA Zakład Haldex Brzezinka
41-404 Mysłowice ul. Cmentarna 15 stacja kolejowa Sosnowiec Jęzor.

Oferty zakupu (w formie zamówienia) należy przesyłać na adres konkurs.ofert@haldex.com.pl do dnia 14.09.2017 godzina 12:00

Regulamin konkursu ofert dostępny jest na stronie www.haldex.com.pl