Przetarg 1/2017 - Pytania i odpowiedzi

W związku z zapytaniem dotyczącym przetargu nieograniczonego nr 01/2017 na: „Dostawę ładowarki kołowej o pojemności łyżki min. 5,0 m3 i masie minimum 28 Mg dla Haldex S.A.” poniżej Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie Oferenta:

Mam pytanie co do zapisów ujętych w załączniku nr 1 do SIWZ gdzie mowa o systemie SRTIME. W wyniku rozwiązań zawartych na naszych silnikach jedynym systemem zdolnym do bezawaryjnego współpracowania z naszymi maszynami jest system oparty na sądzie umiejscowionej w zbiorniku paliwa.

Czy dopuszczacie Państwo takie rozwiązanie?

Odpowiedź Zamawiającego:

W przypadku gdy przepływomierz zakłóca pracę ładowarki Zamawiający dopuszcza montaż systemu STRIME opartego na sondzie paliwowej umieszczonej w zbiorniku paliwa z pominięciem przepływomierza.