Przetarg 1/2017 - Pytania i odpowiedzi

W związku z zapytaniem dotyczącym przetargu nieograniczonego nr 01/2017 na: „Dostawę ładowarki kołowej o pojemności łyżki min. 5,0 m3 i masie minimum 28 Mg dla Haldex S.A.” poniżej Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie Oferenta:

  1. Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie zapisu w SIWZ na dostawę ładowarki dot. norm czystości spalin (Załącznik nr 1  do SIWZ, pkt. III.1):
  •  Silnik spełniający wymogi EU: Stage IV/US:Tier4,

Mamy możliwość zaoferowania maszyny fabrycznie nowej, z 2015r, spełniającą normę TIER 4 INTERIM / STAGE IIIB.

Stąd  moje zapytanie, czy dopuszczacie  złożenie oferty na maszynę spełniającą  wymogi TIER 4 INTERIM?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak wyrażamy zgodę na złożenie oferty na maszynę fabrycznie nową z 2015 roku spełniającą wymogi normy TIER 4 INTERIM.