Haldex Spółka Akcyjna

Władze spółki

 

NAGRODY I CERTYFIKATY

NAGRODA I STOPNIA MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA

przyznana przez prof. dr. hab. Stefana Kozłowskiego w 1992 roku.

NAGRODA FAIR PLAY KRAJOWEJ IZBY GOSPODARCZEJ

 

 

 

 

w konkursie organizowanym pod patronatem Ministra Gospodarki Janusza Steinhofa w 1999 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAKOŚĆ ROKU 2011

 

 

 

CERTYFIKATY

 

CERTYFIKAT EN ISO 9001:2008 w zakresie :

„Odzysk kruszyw i węgla kamiennego z odpadów
wydobywczych oraz wzbogacenie miałów i mułów
energetycznych, utrzymanie ruchu zakładów,
granulowanie odpadowych mułów węglowych”.

 

 

 

 

 

PARK MASZYNOWY

Dogodna lokalizacja zakładów produkcyjnych na Śląsku oraz mobilne węzły krusząco-sortujące ograniczają koszty związane z transportem. Węzły można ulokować w dowolnej, dogodnej lokalizacji.

 

 

 

 

 

GALERIA

Zakład Z-2

Haldex Szombierki

Zakład Z-2

Haldex Szombierki

Zakład Z-2

Haldex Szombierki

Zakład Z-3

Haldex Makoszowy

Zakład Z-3

Haldex Makoszowy

Zakład Z-6

Haldex Brzezinka

Zakład Z-6

Haldex Brzezinka

Zakład Z-12

Haldex Panewniki

Zakład Z-12

Haldex Panewniki

Zakład Z-12

Haldex Panewniki

Zakład Z-12

Haldex Panewniki

Zakład Z-12

Haldex Panewniki

Zakład Z-12

Haldex Panewniki

Zakład Z-18

Haldex Chropaczów

Zakład Z-18

Haldex Chropaczów

Zakład Z-18

Haldex Chropaczów

Zakład Z-18

Haldex Chropaczów

Zakład Z-18

Haldex Chropaczów

Zakład Z-18

Haldex Chropaczów