O gospodarce odpadami na Europejskim Kongresie

O gospodarce odpadami na Europejskim Kongresie

Doskonalenie gospodarki odpadami ma kluczowe znaczenie dla rozwoju Polski, ale najpierw konieczne jest wprowadzenie odpowiednie regulacje prawne. Między innymi tę kwestię poruszą eksperci podczas zbliżającego się Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach – wśród nich prezes spółki Haldex.

VIII edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbędzie się 18-20 maja. Najważniejsze wydarzenie gospodarcze w Europie Centralnej po raz kolejny zagości w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Tak jak przed rokiem, ważny głos na temat przyszłości Polski i naszego regionu zabierze spółka Haldex.

Eksperci o gospodarce odpadami

20 maja w panelu poświęconym gospodarce odpadami weźmie udział prezes Tadeusz Koperski. Obok niego, w dyskusji głos zabiorą znakomici goście, m.in. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński czy Sekretarz Stanu i Główny Geolog Kraju, Mariusz Orion Jędrysek, a także przedstawiciele polskich i międzynarodowych firm, których działalność obejmuje sektor gospodarki odpadami.

Gospodarka odpadami to jeden z najważniejszych tematów dla dzisiejszej cywilizacji. Jest bardzo szeroki, bo obejmuje zarówno małe gospodarstwa, jak i duże przedsiębiorstwa przemysłowe. Łącznie w Unii Europejskiej wytwarza się rocznie około 2,5 mln ton odpadów. Recyklingowi podlega 27 proc. z nich, a w Polsce zaledwie 13 proc.

Podczas dyskusji uczestnicy odpowiedzą na pytanie, jaki wpływ na rynek odpadów będą miały wchodzące na rynek wielkie spalarnie. Poruszą również kwestie zamówień in-house, konkurencji na rynku odpadami, nowych technologii gospodarowania i wykorzystania odpadów (logistyka, organizacja, know-how).

Zamknięty obieg pomoże gospodarce

Szczególnie ważnym punktem panelu będzie ten ostatni, poświęcony unijnemu pakietowi dla modelu gospodarki odpadowej o obiegu zamkniętym. Uczestnicy będą dyskutować na temat celów i spodziewanych skutków transformacji. Jej propagatorem jest spółka Haldex, która we współpracy z Głównym Instytutem Górnictwa podejmuje działania mające na celu wdrożenie w tym zakresie nowoczesnych technologii. Dotyczą one m.in. wzbogacania miałów i odpadów wydobywczych, absorpcji i zagospodarowania CO2 oraz linii produkcyjnych służących do spiekania kruszyw, karbonizacji popiołów i produkcji biospoiw na bazie odpadów.

By przejście na model gospodarki o modelu zamkniętym było możliwe, konieczne jest jednak dokonanie zmian w systemie prawnym. – Polskie ustawodawstwo nadal nie rozwiązuje kwestii atestacji produktów uzyskanych z recyklingu odpadów, ułatwień rynkowych dla tych produktów czy wsparcia dla firm zajmujących się przeróbką odpadów. Zmiany przyniosą tylko odpowiednio sformułowane prawo, zmiana nastawienia samorządów i zwiększenie roli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Dlatego tak potrzebny jest dialog – wyjaśnia prezes Koperski.

Panel „Gospodarka odpadami” odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym 20 maja, o godzinie 13:30.