maskmask

O gospodarce odpadami na Europejskim Kongresie

Hala w Katowicach

Doskonalenie gospodarki odpadami ma kluczowe znaczenie dla rozwoju Polski, ale najpierw konieczne jest wprowadzenie odpowiednie regulacje prawne. Między innymi tę kwestię poruszą eksperci podczas zbliżającego się Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach – wśród nich prezes spółki Haldex.

VIII edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbędzie się 18-20 maja. Najważniejsze wydarzenie gospodarcze w Europie Centralnej po raz kolejny zagości w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Tak jak przed rokiem, ważny głos na temat przyszłości Polski i naszego regionu zabierze spółka Haldex.

Eksperci o gospodarce odpadami

20 maja w panelu poświęconym gospodarce odpadami weźmie udział prezes Tadeusz Koperski. Obok niego, w dyskusji głos zabiorą znakomici goście, m.in. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński czy Sekretarz Stanu i Główny Geolog Kraju, Mariusz Orion Jędrysek, a także przedstawiciele polskich i międzynarodowych firm, których działalność obejmuje sektor gospodarki odpadami.

Gospodarka odpadami to jeden z najważniejszych tematów dla dzisiejszej cywilizacji. Jest bardzo szeroki, bo obejmuje zarówno małe gospodarstwa, jak i duże przedsiębiorstwa przemysłowe. Łącznie w Unii Europejskiej wytwarza się rocznie około 2,5 mln ton odpadów. Recyklingowi podlega 27 proc. z nich, a w Polsce zaledwie 13 proc.

Podczas dyskusji uczestnicy odpowiedzą na pytanie, jaki wpływ na rynek odpadów będą miały wchodzące na rynek wielkie spalarnie. Poruszą również kwestie zamówień in-house, konkurencji na rynku odpadami, nowych technologii gospodarowania i wykorzystania odpadów (logistyka, organizacja, know-how).

Zamknięty obieg pomoże gospodarce

Szczególnie ważnym punktem panelu będzie ten ostatni, poświęcony unijnemu pakietowi dla modelu gospodarki odpadowej o obiegu zamkniętym. Uczestnicy będą dyskutować na temat celów i spodziewanych skutków transformacji. Jej propagatorem jest spółka Haldex, która we współpracy z Głównym Instytutem Górnictwa podejmuje działania mające na celu wdrożenie w tym zakresie nowoczesnych technologii. Dotyczą one m.in. wzbogacania miałów i odpadów wydobywczych, absorpcji i zagospodarowania CO2 oraz linii produkcyjnych służących do spiekania kruszyw, karbonizacji popiołów i produkcji biospoiw na bazie odpadów.

By przejście na model gospodarki o modelu zamkniętym było możliwe, konieczne jest jednak dokonanie zmian w systemie prawnym. – Polskie ustawodawstwo nadal nie rozwiązuje kwestii atestacji produktów uzyskanych z recyklingu odpadów, ułatwień rynkowych dla tych produktów czy wsparcia dla firm zajmujących się przeróbką odpadów. Zmiany przyniosą tylko odpowiednio sformułowane prawo, zmiana nastawienia samorządów i zwiększenie roli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Dlatego tak potrzebny jest dialog – wyjaśnia prezes Koperski.

Panel „Gospodarka odpadami” odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym 20 maja, o godzinie 13:30.