maskmask

Projekt Unijny H2GEO

Logo H2geoW 2023 roku Spółka HALDEX we współpracy z Instytutem Techniki Górniczej KOMAG, Głównym Instytutem Górnictwa, Ustav Stavebnictva A Architektury Slovenskej Akademie Vied V.V.I, Instytutem Technologii Paliw i Energii oraz VSB - Technical University Of Ostrava rozpoczęła realizację projektu Nowa technologia produkcji kompozytów wodorowych i geopolimerowych z odpadów pogórniczych o akronimie H2GEO dofinansowanego przez Europejską Agencję Wykonawczą ds. Badań Naukowych Komisji Europejskiej z Funduszu Badawczego Węgla i Stali.
Obecna sytuacja na rynku paliw, związana głównie z wojną na Ukrainie, może spowodować przerwy w dostawach paliw i innych surowców, w tym materiałów budowlanych.

W ramach projektu planowane jest opracowanie kompleksowej technologii zagospodarowania zwałowisk odpadów kopalnianych. Głównym założeniem projektu jest wykorzystanie wydzielonych frakcji mineralnych i popiołów lotnych do produkcji kompozytów geopolimerowych. Planuje się wykorzystanie CO2 jako nośnika procesu w produkcji kompozytów.

Kolejnym ważnym aspektem projektu jest określenie możliwości pozyskania Wodoru ze zgazowania frakcji energetycznych. Wysokiej jakości surowce do produkcji geopolimerów i wodoru zapewni zastosowanie innowacyjnego mobilnego separatora do przetwarzania odpadów kopalnianych. Projekt umożliwi stworzenie przyjaznych środowisku i uzasadnionych ekonomicznie instalacji wykorzystujących materiał ze składowiska odpadów pogórniczych. Osiągnięcie celu końcowego będzie możliwe dzięki realizacji założonych w projekcie celów cząstkowych, w tym opracowaniu technologii dedykowanych do produkcji geopolimerów i wodoru.