maskmask

Wysoka niska emisja

Dym z elektrowni

Polacy oddychają najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w Europie. Przez cały sezon grzewczy jesteśmy atakowani raportami na temat stanu powietrza w poszczególnych miastach. A wszystkiemu jest winna niska emisja. W czym tkwi problem? W złym stanie pieców i w poziomie wydatków na ogrzewanie.

Główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza w Polsce jest niska emisja, czyli spaliny pochodzące z ogrzewania gospodarstw domowych, przemysłu, transportu drogowego, energetyki cieplnej etc. Najgorsze są kominy o niewielkiej wysokości, które powodują rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń lokalnie i trują okolicznych mieszkańców. Problemem jest z reguły zły stan pieców, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych.

Powodem emisji pyłów PM 10 i PM 2,5 jest spalanie paliw stałych w celach grzewczych. Według ocen Wojewódzkich Inspektorów Ochrony środowiska 91% emisji PM 10 jest główną przyczyną występowania stężeń przekraczających dobowy poziom dopuszczalny. Podobnie jest z emisją PM 2,5, za którą w 96% odpowiada ogrzewanie budynków, produkcja warzyw spod folii etc.

Blisko 4 miliony kotłów 

Jednym z podstawowych problemów, jeśli chodzi o niską emisję w Polsce, jest zły stan pieców, które są najpopularniejszym źródłem wytwarzania ciepła. Bardzo często są to urządzenia stare, które dawno powinny być wymienione. Ich czas eksploatacji wydłużamy jednak poza granice ich możliwości. I jak zawsze chodzi przede wszystkim o pieniądze… Źródłami wytwarzania ciepła są: piece pokojowe oraz kotły cieplne połączone z instalacją grzewczą w budynku, hali, gdzie nośnikiem ciepła są: powietrze, woda lub para wodna. Szacuje się, że w Polsce działa aż prawie 4 miliony kotłów i pieców na węgiel! Co warto zaznaczyć, maksymalny wiek eksploatacji kotłów zasypowych wynosi 35 lat, zaś pieców nawet do 50 lat. Są to kotły węglowe o mocy do 500 KW stosowane w domowych kotłowniach.

Trzeba zdawać sobie sprawę, że ceny energii elektrycznej w Polsce są jednymi z wyższych w środkowej Europie, dlatego wielu Polaków nie stać na opał wyższej jakości czy zmianę instalacji. Bez kompleksowych rozwiązań nie da się ograniczyć problemu z niską emisją. Jako spółka Haldex intensywnie ich poszukujemy.