Haldex SA ogłasza konkurs ofert na sprzedaż węgla

OGŁOSZENIE  06/2018

Haldex SA ogłasza konkurs ofert na sprzedaż węgla:

  • Sortyment:                                              miał
  • Ilość przeznaczona do sprzedaży:      1 000 Mg
  • Klasa węgla kJ/kg:                               20 000
  • Uziarnienie mm:                                    0-31,5
  • Zawartość popiołu %:                                 do 30
  • Zawartość siarki %:                                     0,8
  • Wilgoć %:                                                       9
  • Forma płatności:                                        przedpłata

Transport samochodowy na bazie FCA Zakład Haldex Panewniki 43-190 Mikołów ul. Kościuszki 200.

Oferty zakupu (w formie zamówienia) zawierające co najmniej sortyment, klasę,  ilość i cenę zamawianego węgla należy przesyłać na adres:   konkurs.ofert@haldex.com.pl do dnia 26.07.2018 godzina 12:00

Możliwe jest składanie ofert częściowych na wybrane pozycje i ilości.
Kryterium wyboru oferty   –   cena 100 %

Wyciąg z regulaminu sprzedaży węgla dostępny jest na stronie www.haldex.com.pl