Odbiór i zagospodarowanie kruszywa z Z-6

HALDEX S.A. ogłasza konkurs ofert na świadczenie usługi w zakresie:

Odbioru i zagospodarowania kruszywa z Zakładu „Haldex – Brzezinka” w Mysłowicach

 

Ilość: ok. 70 000 Mg (± 15%)

Frakcja: 0 – 31,5 mm,

Okres realizacji zamówienia: kwiecień – czerwiec 2018r.

 

  1. W ofercie należy podać koszt usługi w rozliczeniu na 1 Mg odebranego i zagospodarowanego kruszywa wraz ze wskazaniem miejsca zagospodarowania.
  2. Ofertę prosimy przesłać do dnia 13.04.2018r. do godziny 14:00. pocztą oraz w formie elektronicznej na adres e –mail:  haldex@haldex.com.pl
  3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z Oferentami w dniu 17.04.2018r.
  4. Zamawiający zapewnia możliwość odbycia wizji lokalnej na terenie Zakładu w celu stwierdzenia technicznych możliwości odbioru oraz jakości kruszywa.
  5. Dopuszcza się również możliwość złożenia oferty na niepełną ilość materiału.
  6. Dodatkowych informacji udziela:

Krzysztof Kulawik               tel. 32 786 95 67

Paweł Mazur                      tel. 32 786 95 71.