Produkt

BioCarbohumus

PN-R-04033
Gleby i utwory mineralne
Zakłady i węzły produkcyjne
  • „Haldex-Makoszowy” w Zabrzu
  • „Haldex-Panewniki” w Mikołowie
Zobacz na mapie
Zastosowania
  • icon

BioCarbohumus

czyli materiał glebotwórczy bogaty w biopierwiastki stanowiące składniki pokarmowe roślin, powstał w 2011 roku jako efekt współpracy z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie.

Gotowy pod uprawę

Gotowy pod uprawę

Bezpośrednio po rozplantowaniu nadaje się on pod uprawę roślin. Już jako podłoże zachowuje wilgotność i odpowiednią konsystencję. Badania potwierdzają, że BioCarbohumus to idealne rozwiązanie do rekultywacji terenów poprzemysłowych i szansa dla gmin na rozwiązanie narastającego problemu ścieków.

Ogród na odpadach

Na polu doświadczalnym przy zakładzie „Haldex Makoszowy” w Zabrzu uniwersyteccy naukowcy i specjaliści spółki Haldex posadzili drzewa, krzewy i inne rośliny. Ze względów naukowych wyróżniają się tu słoneczniki.

 

 

 

 

 

 

 

Proces wytwarzania

Proces wytwarzania

Produkcja w uproszczeniu wygląda następująco: do kamienia łamanego dodajemy m. in. komunalne osady ściekowe i wszystko razem mieszamy na węźle mieszająco-granulującym.

Rekultywacja terenu

Wykorzystanie BioCarbohumusu do rewitalizacji terenów poprzemysłowych pozwala atrakcyjnie zagospodarować odzyskaną przestrzeń, a jednocześnie wykorzystać w tym celu inne odpady jak m.in. popioły czy osady ściekowe po stabilizacji.

zadarnianie pasów między drogami, skarp i nasypów.
jak pola golfowe na terenach poprzemysłowych.
na zwałowiskach powęglowych.
terenów poprzemysłowych, składowisk komunalnych i przemysłowych.
terenów bezglebowych.
dzięki zapewnieniu struktury gleby oraz odpowiednich ilości podstawowych, azotowych i fosforowych składników odżywczych dla roślin
WN-35

WN-35

Produkt Biocarbohumus został użyty do wykonania części rekultywacji biologicznej na terenie zalewiska Wn-35 w Gminie Gierałtowice. Teren został poddany rekultywacji na zlecenie Kompani Węglowej S.A. Oddział KWK Sośnica – Makoszowy. W latach 2011 – 2014 rekultywacji został poddany teren o łącznej powierzchni ok. 25 ha.

Charakterystyka BioCarbohumusu

Badania produktu BioCarbohumus wykazały, że w zakresie oznaczeń zawartości metali ciężkich, produkt spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi i może być stosowany do rekultywacji.

icon Cena netto za tonę 5,00 zł
icon w Dziale Ochrony Środowiska tel. 32/ 786-95-42
icon w Sekcji Przygotowania Projektów tel. 32/ 786-95-43