Produkt

Łupek czerwony

SPEŁNIA WYMAGANIA:
PN-EN 13 242+A1:2010
Zakłady i węzły produkcyjne
  • "Haldex-Chropaczów" w Świętochłowicach
Zobacz na mapie
Zastosowania
  • icon
  • icon

Łupek czerwony

Materiał znajdujący zastosowanie w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

 

CZERWONE PODŁOŻE

CZERWONE PODŁOŻE

Kruszywo z łupka przepalonego eksploatowane jest z hałd, na których w przeszłości doszło do samoczynnego zapłonu odpadów wydobywczych. Posiada charakterystyczne czerwono-szare zabarwienie.

 

KONSTRUKCJA DROGI

 

Spełnia wymagania dla materiałów przeznaczonych do budowy nasypów oraz PN-EN 13242 „Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

Formularz zamówienia

Zastosowanie

jako podsypka i podbudowa kostki brukowej.
do budowy autostrad, dróg, placów i parkingów.
w warstwach odcinających, mrozoochronnych, odsączających, wzmacniających i o podwyższonej nośności.
do wzmocnienia podłoża, utwardzenia powierzchni, wymiany gruntów.
w pracach niwelacyjnych i rekultywacji.
OBIEKTY REKREACYJNE

OBIEKTY REKREACYJNE

np. korty tenisowe.

 

ŚCIEŻKI ROWEROWE

ŚCIEŻKI ROWEROWE

PARKINGI

PARKINGI

ZASTOSOWANIE DEKORACYJNE

ZASTOSOWANIE DEKORACYJNE

PARAMETRY ŁUPKA CZERWONEGO

icon Wymiar ziarna (d/D) GA85
icon Wskaźnik kształtu(Sl) SI40
icon Wskaźnik płaskości (Fl) FI35
icon Odporność na rozdrabnianie/kruszenie (LAxx) LA35
icon Odporność na ścieranie (MDE Deklarowana) MDE45
icon Gęstość ziaren (Mg/m3) 2,68 Mg/m3
icon Zawartość pyłów (%) f9
icon Procent ziarn  przekruszonych (Cxx) C90/30
icon Nasiąkliwość (%) 8,1
icon Mrozoodporność ( F Deklarowana, %) F4
icon Wymiar ziarna (d/D) GC80-20
icon Wskaźnik kształtu(Sl) SI55
icon Wskaźnik płaskości (Fl) FI50
icon Odporność na rozdrabnianie/kruszenie (LAxx) LA35
icon Odporność na ścieranie (MDE Deklarowana) MDE40
icon Gęstość ziaren (Mg/m3) 2,68 Mg/m3
icon Zawartość pyłów (%) f2
icon Procent ziarn  przekruszonych (Cxx) C90/30
icon Nasiąkliwość (%) 6,4
icon Mrozoodporność ( F Deklarowana, %) F4
icon Wymiar ziarna (d/D) GA85
icon Wskaźnik kształtu(Sl) SI40
icon Wskaźnik płaskości (Fl) FI55
icon Gęstość ziaren (Mg/m3) 2,68 Mg/m3
icon Zawartość pyłów (%) f20
icon Procent ziarn  przekruszonych (Cxx) C90/3
icon Odporność na rozdrabnianie/kruszenie (LAxx) LA30
icon Odporność na ścieranie (MDE Deklarowana) MDE45
icon Nasiąkliwość (%) 8,4%
icon Mrozoodporność ( F Deklarowana, %) F5