Produkt

Mieszanka ulepszona Haldex

Aprobata techniczna
IBDIM Nr AT/2010-02-2594
Zakłady i węzły produkcyjne
  • „Haldex-Szombierki” w Bytomiu
  • „Haldex-Brzezinka” w Mysłowicach
  • „Haldex-Panewniki” w Mikołowie
Zobacz na mapie
Zastosowania
  • icon

KRUSZYWA W MIESZANCE HALDEX

Stanowią doskonałą bazę pod budowę nasypów powstających dróg ekspresowych i autostrad czy przyczółków mostów przy nowych węzłach komunikacyjnych.

Troska o najwyższą jakość

Troska o najwyższą jakość

Podczas produkcji ściśle współpracujemy m. in. z Laboratorium Inżynierii Lądowej LABOTEST Sp. z o.o. w Katowicach, Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie oraz Instytutem Badawczym Dróg i Mostów w Warszawie.

BUDOWA NASYPU AUTOSTRADY

 

 

 

 

 

 

Zastosowanie

budowa warstw nasypów i robót ziemnych wg PN-S-02205
wzmacniająca i mrozoochronna
w warstwach dolnych wg PN-S-02205 stabilizowane spoiwami wg polskich norm, aprobat technicznych Aprobat Technicznych IBDiM i „Katalogu typowych nawierzchni podatnych i półsztywnych” dla kategorii obciążenia ruchem od KR1 do KR6,
techniczna i biologiczna
AUTOSTRADA A1

AUTOSTRADA A1

budowa odcinka autostrady Pyrzowice – Stryków.

 

BUDOWA OBWODNICY

BUDOWA OBWODNICY

budowa północnej obwodnicy miejscowości Pszczyna, rejon projektowanego węzła drogowego DK 1 z drogą wojewódzką nr 935,

Charakterystyka Mieszanki ulepszonej Haldex

icon Cena netto za tonę 6,00zł
icon bezpośredni przy wilgotności optymalnej [%] 40,5%
icon po 4 dobach nasączania [%] 20,1%
icon po 14 cyklach zamrażania [%] 18,1%
icon maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego wg Proctora [Mg/m3] 1,859
icon wilgotność optymalna [%] 9,5%
icon pęcznienie liniowe[%] 0,0%