Konkurs ofert nr 01/2019

OGŁOSZENIE z dn. 01.02.2019

Haldex SA ogłasza Konkurs ofert nr 01/2019 na sprzedaż węgla:

  • Sortyment                                                                         miał
  • Ilość przeznaczona do sprzedaży                                 1 000 Mg
  • Klasa węgla kJ/kg                                                             20 000
  • Uziarnienie mm                                                               0-31,5
  • Zawartość popiołu %                                                      do 29
  • Zawartość siarki %                                                          0,8
  • Forma płatności                                                              przedpłata
  • Wymagane udokumentowanie dostaw węgla do odbiorców prowadzących instalację spalanie o nominalnej mocy większej niż 1 MW

Transport samochodowy na bazie FCA Zakład Haldex Panewniki 43-190 Mikołów ul. Kościuszki 200.

Oferty zakupu (w formie zamówienia) zawierające co najmniej sortyment, klasę  ilość i cenę zamawianego węgla należy przesyłać na adres konkurs.ofert@haldex.com.pl do dnia 07.02.2019 godzina 12:00

Możliwe jest składanie ofert częściowych.

Termin realizacji do 28.02.2019 r.
Kryterium wyboru oferty   –   cena 100 %

Wyciąg z regulaminu sprzedaży węgla dostępny jest na stronie www.haldex.com.pl

Pobierz dokument: Konkurs ofert nr 01/2019 z dn. 01.02.2019