maskmask

KONKURS OFERT 15/2022

 

Konkurs Ofert nr 15/2022

 Zamawiający ogłasza konkurs ofert na:
„Zakup,dostawa,montaż oraz uruchomienie wiertarko- frezarki sterowanej CNC o średnicy wrzeciona 130 mm
na potrzeby Zakładu Remontowego Knurów-FOCH”

 1. Rodzaj zamówienia: Konkurs ofert – nr 15/2022.
 2. Termin realizacji zamówienia: do 30 dni od daty podpisania Umowy.
 3. Szczegółowy Zakres Zamówienia dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.haldex.com.pl/przetargi-i-konkursy lub w Biurze Zarządu
  pokój nr 542 począwszy od dnia 04.08.2022r. w dni robocze w godzinach 7.00 – 14.00.
 4. Oferty można składać osobiście lub listownie (z dopiskiem Zakład Remontowy Knurów-FOCH, liczy się data dostarczenia oferty do siedziby Zakładu Remontowego w Knurowie, 44-194 Knurów, ul. Targowa 1) w 2 egzemplarzach (1 egzemplarz w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz na nośniku elektronicznym USB) w zamkniętej kopercie (na której należy umieścić nazwę oferenta, numer oraz temat zamówienia) w dni robocze w godzinach 7.00-14.00 w terminie do dnia 18.08.2022 do godz. 900.
 5. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 7. Zamawiający nie będzie wymagać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania.
 8. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jak też uznania, że konkurs ofert nie dał rezultatu, bez podania przyczyn.
 9. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.08.2022 o godz. 930 w siedzibie Zakładu Remontowego Knurów –FOCH (Sala szkoleniowa) 44-194; ul. Targowa 1 .
 10. Dodatkowych informacji o przedmiocie zamówienia udzielają:

           - w sprawach technicznych: Czesław Wilczak, tel. 601-970-193, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

          - w sprawach formalnych: Grzegorz Sokolik, tel.  797-334-191, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

          Informacje udzielane są w godzinach od 700  – 1400.

 1. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z regulaminem postępowania w sprawach o udzielanie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w HALDEX S.A. nie objęte Ustawą Pzp. Obowiązującymi w HALDEX S.A., dostępnymi na stronie internetowej www.haldex.com.pl/przetargi-i-konkursy oraz do wglądu w Biurze Zarządu w siedzibie Zamawiającego.

 

                KO_15_SZZ.pdf