EKOLOGIA

Przemysł wydobywczy nie pozostaje obojętny dla natury i wymaga równoległego działania proekologicznego. Spółka Haldex od początku realizuje programy minimalizujące ten negatywny wpływ.

PROCES PRZETWARZANIA ODPADÓW

 

PRZYJAZNY REGION DZIŚ I JUTRO

PRZYJAZNY REGION DZIŚ I JUTRO

Głównym zadaniem jest odzysk wartościowego surowca z odpadów i przygotowanie go do ponownego użytku, ale także przywrócenie gruntom zdegradowanym lub zdewastowanym wartości użytkowych lub przyrodniczych.

PROJEKTUJ-BUDUJ

 

 

czyli system rekultywacji poprzez: 

– odpowiednie

– docelowe ukształtowanie rzeźby terenu, 

– odtworzenie stosunków gruntowo-wodnych,

 – odtworzenie gleb, 

– umacnianie skarp oraz odbudowanie niezbędnej infrastruktury (np. dróg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POCIĄG ODPADÓW

POCIĄG ODPADÓW

Dotychczas udało się przerobić ponad 160 milionów ton odpadów. Gdyby załadować je na jeden pociąg, mierzyłby tyle co równik.

ODZYSKUJEMY Z ODPADÓW

 

– kamień łamany do podsadzki
– węgiel
– kamień łamany do przemysłu ceramicznego i cementowego
– kamień łamany do robót inżynieryjnych
– wyprodukowaliśmy 5 mln ton kruszyw lekkich spiekanych – łupkoporyt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

before
after

Pole golfowe na hałdzie.

 

Prawo, czyli działania zgodnie z wymaganiami i na mocy decyzji:

wydanych przez Marszałka Województwa Śląskiego oraz poszczególnych starostów  
wydanej na podstawie ustawy o odpadach wydobywczych
wydanej na podstawie ustawy o odpadach wydobywczych
wydanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska,
wydanych na podstawie ustawy o odpadach.
wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne