KONSULTING

Gospodarka odpadami i budowa planów rozwoju regionu w nowych warunkach.

Trudne pytania

Trudne pytania

Infrastruktura Śląska i Zagłębia znacznie się rozbudowała, poprawiając warunki dla potencjalnych inwestorów, przedsiębiorców lokalnych, ale także samych mieszkańców. Z punktu widzenia gospodarki odpadami powydobywczymi dobre wiadomości generują jednak trudne pytania o dalsze możliwości wykorzystania wspomnianych odpadów, rekultywację terenów poprzemysłowych.

ZAGROŻENIE

ZAGROŻENIE

Szybki przyrost hałd (20 mln ton rocznie), ponieważ budowy infrastrukturalne, parkingi, obwodnice, autostrady, drogi ekspresowe, wały przeciwpowodziowe zostały w dużym stopniu zrealizowane. Tym samym wyczerpują się możliwość dysponowania odpadami w obecnej skali.

ROZWIĄZANIE

 

Międzysektorowa współpraca na linii spółki górnicze – samorządy i władze lokalne w zakresie gospodarki odpadami oraz planów rozwoju regionu związanych z eksploatacją węgla kamiennego, a także przystosowanie prawa do zmieniających się warunków.