EKOLOGIA

Przemysł wydobywczy nie pozostaje obojętny dla natury i wymaga równoległego działania proekologicznego. Spółka Haldex od początku realizuje programy minimalizujące ten negatywny wpływ.

PROCES PRZETWARZANIA ODPADÓW

 

PRZYJAZNY REGION DZIŚ I JUTRO

Głównym zadaniem jest odzysk wartościowego surowca z odpadów i przygotowanie go do ponownego użytku, ale także przywrócenie gruntom zdegradowanym lub zdewastowanym wartości użytkowych lub przyrodniczych.

PROJEKTUJ-BUDUJ

 

 

czyli system rekultywacji poprzez: 

– odpowiednie

– docelowe ukształtowanie rzeźby terenu, 

– odtworzenie stosunków gruntowo-wodnych,

 – odtworzenie gleb, 

– umacnianie skarp oraz odbudowanie niezbędnej infrastruktury (np. dróg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POCIĄG ODPADÓW

Dotychczas udało się przerobić ponad 160 milionów ton odpadów. Gdyby załadować je na jeden pociąg, mierzyłby tyle co równik.

ODZYSKUJEMY Z ODPADÓW

 

– kamień łamany do podsadzki
– węgiel
– kamień łamany do przemysłu ceramicznego i cementowego
– kamień łamany do robót inżynieryjnych
– wyprodukowaliśmy 5 mln ton kruszyw lekkich spiekanych – łupkoporyt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

before
after

Pole golfowe na hałdzie.

 

Prawo, czyli działania zgodnie z wymaganiami i na mocy decyzji:

wydanych przez Marszałka Województwa Śląskiego oraz poszczególnych starostów  
wydanej na podstawie ustawy o odpadach wydobywczych
wydanej na podstawie ustawy o odpadach wydobywczych
wydanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska,
wydanych na podstawie ustawy o odpadach.
wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne