maskmask

Zagospodarowanie odpadów na terenie byłego Zakładu Z-2 „Haldex – Szombierki” w Bytomiu przy ulicy Zabrzańskiej 7.

Możliwość zagospodarowania odpadów o kodach:

 • ex 01 01 02 – stałe odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali
 • ex 01 04 12 – stałe odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11
 • ex 10 01 01 – żużle
 • 17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
 • 17 01 02 – gruz ceglany
 • 17 01 03 – odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
 • 17 05 04 – gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
 • 17 05 08 – tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

zgodnie z posiadaną decyzją administracyjną ZSO.6233.6.2020 na przetwarzanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami.

DECYZJA ZSO.6233.6.2020 doc

 

Przyjęcie odpadów do zagospodarowania odbywa się zgodnie z ustalonym cennikiem oraz w oparciu o Regulamin przyjęcia odpadów do zagospodarowania na terenie byłego zakładu           Z- 2 „Haldex Szombierki” w Bytomiu. Cennik dotyczy transakcji gotówkowych, obowiązuje w przypadku, w którym zapłata za usługi zagospodarowania realizowana jest w formie gotówkowej, w kasie, na miejscu przyjmowania odpadów. 

REGULAMIN WRAZ Z CENNIKIEM doc

 

W razie zawarcia z Haldex S.A. umowy lub w przypadku złożenia zamówienia (zlecenia), gdzie płatność za realizację usługi dokonywana będzie w formie przedpłaty, ceny podlegają negocjacji.

Kontakt w sprawie oferty pod nr telefonu kom.:

 • +48 797 334 199
 • +48 797 334 192
 • +48 797 334 198