Zastosowanie

Budownictwo drogowe

BUDOWA DRÓG I NASYPÓW
BUDOWA DRÓG I NASYPÓW
Wykorzystane kruszywa
  • icon
  • icon

KRUSZYWA W BUDOWIE DRÓG

Wieloletnie badania w specjalistycznych ośrodkach badawczych potwierdziły przydatność kruszywa produkowanego na bazie odpadów wydobywczych w budownictwie drogowym.

Doskonałe właściwości

Doskonałe właściwości

Właściwości kruszywa spółki Haldex pozwalają na bezpieczne formowanie nasypów drogowych oraz wykorzystanie go jako podstawowego składnika ulepszonych mieszanek w różnej formie stabilizacji mechanicznej i chemicznej.

KONSTRUKCJA DROGI

Kruszywa wykorzystywane są we wszystkich warstwach podbudowy obiektów budownictwa drogowego. Dla produktów, które nie są objęte normami, spółka uzyskuje aprobaty techniczne wydawane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie.

 

Kruszywa wielozadaniowe

Kruszywa wielozadaniowe

Mogą być stosowane do budowy zarówno dolnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych jak i  bardzo wysokich nasypów, stanowiących nośne i stateczne podłoże pod konstrukcje dróg niezależnie od kategorii obciążenia ruchem.

CECHY KRUSZYWA

JEDNORODNY SKŁAD GRANULOMETRYCZNY
PODATNOŚĆ NA ROZKRUSZANIE
wolne przestrzenie między ziarnami kruszywa wypełniane w procesie zagęszczenia.
BRAK KONIECZNOŚCI DOZIARNIANIA
OSTRY KSZTAŁT ZIAREN
pomaga w klinowaniu się materiału, co ma istotny wpływ na stateczność budowli.
ZMINIMALIZOWANA ZAWARTOŚĆ CZYSTEGO WĘGLA
po procesie odwęglania.
BRAK NADZIARNA
w postaci grubych, nienormowych okruchów,
W BUDOWIE DRÓG
przydatność do budowy warstw konstrukcyjnych podbudów
before
after

PRZEKRÓJ NASYPU AUTOSTRADY