Zastosowanie

BUDOWNICTWO HYDROTECHNICZNE

Wykorzystane kruszywa
  • icon

KRUSZYWA W BUDOWNICTWIE HYDROTECHNICZNYM

Ochrona przed zalaniem terenu na bazie produktów Haldex.

Konieczne działanie po kontroli

Konieczne działanie po kontroli

Wały przeciwpowodziowe podlegają pod zapisy Prawa budowlanego i wymagają okresowej kontroli stanu technicznego. Potencjalne zagrożenie i konsekwencje (ogromne straty) jakie niesie za sobą uszkodzenie wału w trakcie powodzi determinują z kolei konieczność systematycznych napraw i modernizacji. Najwyższa Izba Kontroli wykazała w 2011 roku, że naprawy lub odbudowy wymaga 41 proc. obwałowań w Polsce.

Budowa wału

Schemat umocnienia zielenią skarpy o łagodnym nachyleniu.

Bezpieczeństwo zgodne z wymaganiami

Bezpieczeństwo zgodne z wymaganiami

Materiał spółki Haldex spełnia wymagania w tego typu realizacjach. Został poddany analizie w zakresie robót hydrotechnicznych w laboratorium Wydziału Górnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz badaniom laboratoryjnym w Instytucie Melioracji i Użytków Zielonych.

before
after

Przykład odbudowy wału przeciwpowodziowego