Zastosowanie

REKULTYWACJA

TERENY ZDEGRADOWANE
Wykorzystane kruszywa

REALIZACJE

Produkty spółki Haldex stanowią kompletne rozwiązania do przeprowadzenia rekultywacji terenów poprzemysłowych i atrakcyjnego zagospodarowania odzyskanej przestrzeni.

Ekologiczne połączenie odpadów

Produkty spółki Haldex skutecznie można uzupełniać odpadami innego pochodzenia jak uboczne produkty spalania (popioły, żużlo-popioły i inne) czy komunalne osady ściekowe i uzyskiwać po przetworzeniu ekologiczne mieszanki o szerokim zastosowaniu.

BUDOWA POLA GOLFOWEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIOCARBOHUMUS W REKULTYWACJI

Stanowi uzupełnienie w rekultywacji bezglebowej jako podłoże. Warstwa glebotwórcza BioCarbohumus zawiera odpowiednią strukturę i składniki odżywcze dla roślin. Tak przygotowane podłoże nadaje się pod uprawę roślin, zachowuje wilgotność i odpowiednią konsystencję. Dodatkowo może być stosowany jako podłoże w rekultywacji terenów zdegradowanych.

KAMIEŃ ŁAMANY W REKULTYWACJI

 

 

 

 

 

before
after

PRZEKRÓJ ZREKULTYWOWANEGO TERENU