Innowacje dają szansę na inwestycje dla Śląska

Z bieżącego wydobycia w naszym regionie powstaje rocznie 30 milionów ton odpadów. Szansą na ich efektywne przetworzenie są… Czytaj więcej

Program rozwoju i wspólna strategia dla Śląska

Najlepsze warunki dla młodych rodzin i nowe miejsca pracy, to główne cele koncepcji „Drugie Życie Śląska – dla… Czytaj więcej

O gospodarce odpadami na Europejskim Kongresie

Doskonalenie gospodarki odpadami ma kluczowe znaczenie dla rozwoju Polski, ale najpierw konieczne jest wprowadzenie odpowiednie regulacje prawne. Między innymi… Czytaj więcej

Haldex o ustawie rewitalizacyjnej w TVP Katowice

Ustawa rewitalizacyjna z listopada 2015 roku w założeniu miała przyspieszyć odnowę terenów zdegradowanych i dać w tym zakresie… Czytaj więcej

Przetarg nr 11/2016-kontrola procesu tech.

Zamawiający ogłasza zamówienie na : „Świadczenie usługi kontroli procesu technologicznego w Zakładach Przeróbczych Haldex S.A. w roku 2017”… Czytaj więcej

Przetarg nr 10/2016 - sprzęt ciężki

Zamawiający ogłasza zamówienie na : Obsługa Zakładów Przeróbczych HALDEX S.A. sprzętem ciężkim w postaci spycharek, ładowarek, koparki, równiarki… Czytaj więcej

Konkurs ofert nr 09/2016 - dostawa flokulantu

Zamawiający ogłasza zamówienie na : Dostawę flokulantu – MAGNAFLOC 919, lub zamiennika (o takich samych parametrach)  w ilości… Czytaj więcej

Przetarg nr 08/2016 - obsługa elektryczna

Zamawiający ogłasza zamówienie na : „Obsługa elektryczna i zabezpieczenie ciągłości ruchu oraz bieżące kontrole, konserwacje i naprawy urządzeń,… Czytaj więcej

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu o łącznej powierzchni 15 538 m2 Siemianowice Śl.

Zarząd HALDEX S.A. w Katowicach ogłasza, że wszczyna postępowanie mające na celu sprzedaż nieruchomości wyodrębnionej z terenu zlikwidowanego… Czytaj więcej

Nabór przewoźników

HALDEX S.A. ogłasza nabór firm chcących świadczyć usługi w krajowym transporcie drogowym rzeczy pojazdami samochodowymi na jego rzecz… Czytaj więcej

Konkurs ofert nr 1/2016 - Usługa niwelacji terenu

„HALDEX” S.A. z siedzibą w Katowicach 40-951 przy Pl. Grunwaldzkim 8/10 1. Zamawiający ogłasza zamówienie na : Usługa… Czytaj więcej

Zarząd HALDEX w Katowicach ogłasza, że wszczyna postępowanie mające na celu sprzedaż nieruchomości.

    Ogłoszenie Zarząd HALDEX S.A. w Katowicach ogłasza, że wszczyna postępowanie mające na celu sprzedaż nieruchomości wyodrębnionych… Czytaj więcej