maskmask

Drugie życie Śląska

Konferencja w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim

Pod takim hasłem odbyła się konferencja w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim 15 maja 2017 r. Jej pełny tytuł brzmiał: „Drugie życie Śląska. Rewitalizacja i rekultywacja terenów poprzemysłowych i zdegradowanych – potencjałem rozwojowym województwa śląskiego”.

Zmiany w regionie

Konferencja w Sali Marmurowej ŚUM została zorganizowana przez posła Czesława Sobierajskiego. Uczestniczyli w niej m.in. wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, wicewojewodowie Jan Chrząszcz i Mariusz Trepka, a także dyrektor generalny ŚUM Adam Ostalecki. – Mam nadzieję, że konferencja ta przyczyni się do zmiany naszego regionu – powiedział na wstępie Wieczorek. Podkreślił potrzebę zmian, tak by Śląsk przeszedł całkowitą transformację. A także konieczność zaangażowania władzy centralnej i współpracy samorządów. – Niezbędne jest współdziałanie – dodał.

Prelegenci z ministerstw

W czasie konferencji można było posłuchać wystąpień przedstawicieli z Ministerstwa Energii, Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Środowiska. Wśród prelegentów byli też reprezentanci Śląskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Rudzie Śląskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i Głównego Instytutu Górnictwa. Nie zabrakło też prezesa spółki Haldex. Tadeusz Koperski zaprezentował zebranym „Strategię zagospodarowania odpadów wydobywczych na lata 2017-2026 w ramach przedsięwzięcia priorytetowego Kontraktu Terytorialnego Województwa Śląskiego i przywracania terenów zdegradowanych do użytku społeczno-gospodarczego”.

Jak nie teraz, to kiedy?

Poseł Sobierajski przypominał plany z lat 90. powstania specjalnych stref ekonomicznych na terenach zdegradowanych. Odwoływał się do strategii, założeń, pomijania pomysłu powołania regionalnego operatora, który zająłby się rewitalizacją takich terenów. Podkreślił, że w programie PiS jest cały rozdział o restrukturyzacji Śląska. – Jak nie teraz, to kiedy? – pytał Sobierajski. I dodał, że rewitalizacja i rekultywacja terenów w województwie śląskim, tych poprzemysłowych i zdegradowanych, stanowi ogromny potencjał rozwojowy. Niezbędne są więc zmiany legislacyjne na poziomie zarówno samorządu, jak i kraju.

Najpierw UE, potem Polska

Ciekawym punktem konferencji było pokazanie, jak wyglądała rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych w górniczych regionach Unii Europejskiej. Zostały też zaprezentowane inicjatywy lokalne w województwie śląskim. Było to podstawą do rozmów o założeniach i celach programu górnictwa węgla kamiennego na lata 2017-2030. W dyskusjach uwzględniono rolę i znaczenie gospodarki odpadami wydobywczymi z kopalń węgla kamiennego. Tematem były bariery prawne, a także strategie zagospodarowania odpadów wydobywczych na lata 2017-2026.

Co po konferencji

Uczestnicy konferencji postulowali, by zgłosić do premier rządu potrzebę powołania pełnomocnika rządowego ds. rewitalizacji. Podkreślali, że trzeba działać na szczeblu krajowym. Rozmawiali też o stworzeniu funduszu rewitalizacyjnego. Dla zobrazowania problemu był podawany przykład autostrad A1 i A4 jako pięknych węzłów, które są wręcz idealne do inwestycji. Nic się nie da, niestety, zrobić, bo to jednak teren z hałdami. Właśnie dlatego trzeba działać, rewitalizować i rekonstruować. I nie tylko rozmawiać.