maskmask

Haldex - O firmie

Spółka Haldex S.A. w roku 2024 obchodzi swój Jubileusz 65-lecia zawiązania.

16 kwietnia 1959 roku w wyniku umowy międzynarodowej Polski i Węgier powstała

spółka Polsko - Węgierska Górnicza Spółka Akcyjna HALDEX.

 

Spółka od początku swojego istnienia funkcjonuje jako Spółka Akcyjna.

Spółka Haldex S.A. istnieje na rynku od 1959 roku. Naszą misją i głównym zadaniem jest działanie na rzecz ochrony środowiska, dotychczas prowadzone głównie w oparciu o odzysk wartościowych surowców z materiału pochodzącego z bieżącego wydobycia kopalń oraz hałd, a następnie ich bezodpadowe przetwarzanie na instalacjach w certyfikowane produkty do ponownego użytku, a od kilku lat również w oparciu o inwestycje w odnawialne źródła energii.

Świadczenie usług remontowych, ślusarskich i spawalniczych dla branży przemysłowej, głównie sektora górniczego, pozwala nam na rozwój nowego profilu działania równocześnie wpisując się w tak istotne działania na rzecz ochrony środowiska. Remontowane maszyny i urządzenia, niejednokrotnie o znacznym stopniu zużycia dzięki naszej pracy ponownie trafiają do użytku, służąc przez kolejne lata.

Dzięki działalności Spółki Haldex S.A.:

 • oszczędzane są zasoby naturalne,
 • ogranicza się emisja dwutlenku węgla,
 • tereny zdegradowane lub zdewastowane odzyskują wartości użytkowe,
 • nie powstają i nie rozrastają się nowe składowiska odpadów wydobywczych,
 • likwidowane są następstwa samozapalenia hałd,
 • ograniczana jest liczba osadników mułowych, poprzez granulację mułów i wykorzystanie ich w energetyce,
 • remontowane maszyny i urządzenia trafią do ponownego użytku.

Zastosowanie naszych produktów:

 • energetyka zawodowa,
 • roboty inżynieryjne,
 • rekultywacja, również biologiczna terenów poprzemysłowych,
 • budowa obiektów kształtujących krajobraz.

Dbając o wysoką jakość naszych usług stosujemy:

 • Zakładową Kontrolę Produkcji Kruszyw wg PN – EN 13 242 + A1:2010.
 • Normę PN-EN ISO 3834-2:2021 w zakresie spełnienia wymagania jakości procesów spawania.
 • Normę EN 1090-1:2009+A1:2011 w zakresie zgodności zakładowej kontroli produkcji.

Haldex - 65 lat istnienia

Spółka Haldex S.A. w roku 2024 obchodzi swój Jubileusz 65-lecia istnienia. 16 kwietnia 1959 roku w rezultacie podpisania międzynarodowej umowy została utworzona Polsko-Węgierska Górnicza Spółka Akcyjna Haldex, od początku swojej działalności funkcjonująca jako Spółka Akcyjna.

Idea, która przyświecała nam od początków istnienia spółki to odzysk i powtórne wykorzystanie materiałów przeznaczonych do składowania oraz oszczędność (redukcja zużycia) zasobów naturalnych. Przez 65 lat działalności spółka Haldex kontynuowała działalność, zachowując pierwotny profil i budując pozycję lidera w swojej branży, jednocześnie podążając z duchem czasu, rozwijała się w kierunku inwestowania w odnawialne źródła energii. W czasie pierwszej dekady działalności spółka rozrastała się, otwierając kolejne zakłady, m.in. w Siemianowicach Śląskich, Bytomiu i Zabrzu. W 1968 roku, w niespełna 10 lat od powstania spółki, łączna zdolność produkcyjna wszystkich zakładów sięgała około 12 tys. ton na dobę przerabianego materiału z hałd i bieżącej produkcji. Na przestrzeni kolejnych lat wzbogacaliśmy naszą produkcję o nowe technologie, dostosowując się do wymogów rynku i jednocześnie rozbudowując się o kolejne zakłady produkcyjne. W 1992 roku spółka Haldex została uhonorowane nagrodą za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska, gospodarki wodnej, geologii, leśnictwa i ochrony przyrody przez ówczesnego ministra ochrony środowiska, Stefana Kozłowskiego.

Początek nowego stulecia to okres ciągłego ulepszania istniejących i wprowadzania do oferty spółki Haldex nowych technologii, m.in. zastosowanie pierwszej instalacji w technologii kontenerowej i powołanie spółki CTL Haldex w 2002 roku oraz uruchomienie w 2003 pierwszego granulatora w ramach programu granulacji mułów. W 2006 roku wprowadziliśmy nowe normy zakładowej kontroli produkcji. Rok później, w 2007 roku, węgierskie akcje spółki zostały nabyte przez Kompanię Węglową S.A., która od 2008 roku pełniła rolę operatora w zakresie zagospodarowania odpadów wydobywczych z kopalń należących do Kompanii.

W kolejnych latach spółka powiększała się o nowe, prężnie działające zakłady, rozszerzając produkcję o nowe technologie. Z podsumowań dokonanych w 2014 roku, z okazji 55-lecia spółki Haldex wynikało, że od początku jej istnienia przerobionych zostało około 160 mln ton odpadów, z których odzyskaliśmy 19 mln ton węgla, 17 mln ton kamienia łamanego do przemysłu ceramicznego i cementowego, 75 mln kamienia łamanego do posadzki, 13 mln ton do robót inżynieryjnych oraz 5 mln ton kruszyw lekkich – łupkoporytu.
W roku 2019, w którym Spółka obchodziła 60-lecie, znacznie rozbudowuje własny park maszynowy. Zakup sprzętu pozwala jednocześnie na poszerzenie zakresu usług poprzez możliwość wynajmu sprzętu oraz usługi serwisowe sprzętu ciężkiego i samochodowego.

Rok 2020 był dla Spółki Haldex S.A. rokiem intensywnych działań rozwojowych.

W 2020 roku Spółka przejęła Kompanijne Zakłady Remontowe „REMASZ” Sp. z o.o., w wyniku czego utworzony został Zakład Remontowy Knurów- FOCH i rozszerzono profil działalności Spółki o: usługi ślusarsko- spawalnicze, remontowe i modernizacyjne maszyn i urządzeń (głównie górniczych), obsługę kopalnianych placów składowych. Obserwując jednocześnie duże zapotrzebowanie na rynku usług spawalnictwa w wykfalifikowaną kadrę, podjęto decyzję o utworzeniu Ośrodka Szkoleniowo-Egzaminacyjnego Spawaczy na terenie Zakładu Remontowego Knurów – FOCH, który oferuje usługi szkoleniowe (kursy spawania). Dopełnieniem powyższych działań, zmierzających do wyszkolenia profesjonalnej kadry, było podpisanie trójstronnej umowy o utworzeniu klasy patronackiej w Knurowie pomiędzy HALDEX S.A., Starostwem Powiatowym w Gliwicach i Zespołem Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie i rozpoczęcie procesu przeprowadzania staży zawodowych dla uczniów w ramach ww. umowy, jak również praktyk zawodowych w ramach umów o praktyki.

Oddano do użytku cztery instalacje fotowoltaiczne zlokalizowane na terenach Zakładów Haldex w Zabrzu, Mysłowicach i Knurowie.
Od działań formalno- organizacyjnych rozpoczęto realizację inwestycji budowy farmy fotowoltaicznej w Zabrzu o docelowej mocy 2 000 kWp. Instalacja rozpoczęła produkcję zielonej energii w roku 2024.

Dziś, dzielimy się z Państwem naszym 65-letnim doświadczeniem w dziedzinie przetwarzania materiału wydobywanego z kopalń i hałd oraz wielu proekologicznych działań. Jedocześnie pozostajemy otwarci na nowe działania ukierunkowane na wytwarzanie energii elektrycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, głównie promieniowania słonecznego przetworzonego w naszych instalacjach fotowoltaicznych.

Produkty, które Państwu oferujemy to surowce energetyczne, które pozwalają na ograniczone zużycie surowców naturalnych, certyfikowany budulec, znajdujący zastosowanie w budownictwie inżynieryjnym oraz w architekturze krajobrazu

 

Wysoka jakość naszych produktów i usług oraz wzrost świadomości ekologicznej, do którego przyczynia się nasza działalność to znaki rozpoznawcze spółki Haldex.

65 letnia tradycja jest z pewnością gwarancją stabilności obecnych 
i przyszłych kontaktów handlowych oraz związków kooperacyjnych z naszymi partnerami.
Jesteśmy firmą godną zaufania!