maskmask

Haldex - O firmie

Spółka Haldex S.A. w roku 2019 obchodzi swój Jubileusz 60-lecia zawiązania.

16 kwietnia 1959 roku w wyniku umowy międzynarodowej Polski i Węgier powstała

spółka Polsko - Węgierska Górnicza Spółka Akcyjna HALDEX.

 

Spółka od początku swojego istnienia funkcjonuje jako Spółka Akcyjna.

Spółka Haldex S.A. istnieje na rynku od 1959 roku. Naszą misją i głównym zadaniem jest odzysk wartościowych surowców z materiału pochodzącego z bieżącego wydobycia z kopalń oraz hałd, a następnie ich bezodpadowe przetwarzanie na instalacjach w certyfikowane produkty do ponownego użytku.

Działania  Haldex S.A. przywracają gruntom zdegradowanym lub zdewastowanym wartości użytkowe lub przyrodnicze, umożliwiające ich społeczno – gospodarcze wykorzystanie.

Dzięki działalności Spółki Haldex S.A.:

 • nie powstają i nie rozrastają się nowe składowiska odpadów wydobywczych,
 • likwidowane się następstwa samozapalenia hałd,
 • hałdy nie emitują dwutlenku węgla,
 • oszczędzane są zasoby naturalne,
 • ograniczana jest liczba osadników mułowych, poprzez granulację mułów i wykorzystanie ich w energetyce lub produkcję z nich gleby antropogenicznej,
 • poprzez wzbogacanie miałów i granulację mułów eliminowane są źródła surowcowe powodujące niską emisję.

Zastosowanie naszych produktów:

 • roboty inżynieryjne (m.in. budownictwo drogowe, budowa obiektów rekreacyjnych),
 • budownictwo hydrotechniczne,
 • rekultywacja, również biologiczna terenów poprzemysłowych,
 • budowa obiektów kształtujących krajobraz,
 • przemysł cementowy i wydobywczy oraz do produkcji ceramiki budowlanej.

Dbając o wysoką jakość naszych usług stosujemy:

 • Zakładową Kontrolę Produkcji Kruszyw wg PN – EN 13 242 + A1:2010.
 • Zasadę  „Fair Play”.

Haldex - 60 lat istnienia

Spółka Haldex S.A. w roku 2019 obchodzi swój Jubileusz 60-lecia zawiązania. 16 kwietnia 1959 roku w rezultacie podpisania międzynarodowej umowy została utworzona Polsko-Węgierska Górnicza Spółka Akcyjna Haldex, od początku swojej działalności funkcjonująca jako Spółka Akcyjna.

Idea, która przyświecała nam od początków istnienia spółki to odzysk i powtórne wykorzystanie materiałów przeznaczonych do składowania. Przez 60 lat działalności spółka Haldex kontynuowała działalność, zachowując pierwotny profil i budując pozycję lidera w swojej branży. W czasie pierwszej dekady działalności spółka rozrastała się, otwierając kolejne zakłady, m.in. w Siemianowicach Śląskich, Bytomiu i Zabrzu. W 1968 roku, w niespełna 10 lat od powstania spółki, łączna zdolność produkcyjna wszystkich zakładów sięgała około 12 tys. ton na dobę przerabianego materiału z hałd i bieżącej produkcji. Na przestrzeni kolejnych lat wzbogacaliśmy naszą produkcję o nowe technologie, dostosowując się do wymogów rynku i jednocześnie rozbudowując się o kolejne zakłady produkcyjne. W 1992 roku spółka Haldex została uhonorowane nagrodą za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska, gospodarki wodnej, geologii, leśnictwa i ochrony przyrody przez ówczesnego ministra ochrony środowiska, Stefana Kozłowskiego.

Początek nowego stulecia to okres ciągłego ulepszania istniejących i wprowadzania do oferty spółki Haldex nowych technologii, m.in. zastosowanie pierwszej instalacji w technologii kontenerowej w 2002 roku i uruchomienie pierwszego granulatora w ramach programu granulacji mułów w 2003 roku. W 2006 roku wprowadziliśmy nowe normy zakładowej kontroli produkcji. Rok później, w 2007 roku, węgierskie akcje spółki zostały nabyte przez Kompanię Węglową S.A., która od 2008 roku pełni rolę operatora w zakresie zagospodarowania odpadów wydobywczych z kopalń należących do Kompanii.

W kolejnych latach spółka powiększała się o nowe, prężnie działające zakłady, rozszerzając produkcję o nowe technologie i odnosząc wiele sukcesów. Do osiągnięć spółki należy zaliczyć włączenie do produkcji pełnowartościowej gleby antropogenicznej przeznaczonej do zastosowania w rekultywacji biologicznej, opatentowanej w efekcie współpracy spółki z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie. Z podsumowań dokonanych w 2014 roku, z okazji 55-lecia spółki Haldex wynikało, że od początku jej istnienia przerobionych zostało około 160 mln ton odpadów, z których odzyskaliśmy 19 mln ton węgla, 17 mln ton kamienia łamanego do przemysłu ceramicznego i cementowego, 75 mln kamienia łamanego do posadzki, 13 mln ton do robót inżynieryjnych oraz 5 mln ton kruszyw lekkich – łupkoporytu.

Dziś, zbudowawszy silną pozycję w branży, dzielimy się Państwem naszym 60-letnim doświadczeniem w dziedzinie przetwarzania materiału wydobywanego z kopalń i hałd. Produkty, które Państwu oferujemy to certyfikowany budulec, znajdujący zastosowanie m.in. w budownictwie drogowym i hydrotechnicznym, a także w przemyśle cementowym oraz w architekturze krajobrazu. Wysoka jakość naszych produktów, oraz wzrost świadomości ekologicznej, do którego przyczynia się nasza działalność to znaki rozpoznawcze spółki Haldex.

60 letnia tradycja jest z pewnością gwarancją stabilności obecnych 
i przyszłych kontaktów handlowych oraz związków kooperacyjnych z naszymi partnerami.