maskmask

Kruszywa

Oferujemy do sprzedaży kruszywa. Produkcja kruszywa odbywa się w zakładach produkcyjnych oraz mobilnych instalacjach krusząco sortujących. Materiał podlega sortowaniu i kruszeniu, dzięki czemu można uzyskać kruszywo o różnych frakcjach, dostosowanych do potrzeb klienta. Materiał wykorzystywany jest w budownictwie drogowym oraz inżynieryjnym. Stosowany jest również w budownictwie hydrotechnicznym (budowa wałów przeciwpowodziowych).