maskmask

Zakład Granulacji i Obsługi Kopalń

Dostępne frakcje kruszywa:

  • 0-31,5 mm

Charakterystyka kamienia łamanego o frakcji 0-31,5 mm według normy PN-EN 13 242 + A1:2010 „kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”