maskmask

Rekultywacja

Haldex S.A. jest firmą specjalizującą się w prowadzeniu rekultywacji terenów poprzemysłowych i zdegradowanych.

W ramach swojej działalności prowadzimy prace związane z rekultywacją techniczną i ukształtowaniem terenów dla celów inwestycyjnych, rekultywacją biologiczną dla celów rekreacyjnych.

Posiadamy również doświadczenie w przywracaniu terenów zdegradowanych działalnością górniczą gospodarce leśnej.

Misją naszego przedsiębiorstwa jest przywrócenie gruntom zdegradowanym lub zdewastowanym wartości użytkowych lub przyrodniczych, umożliwiających ich społeczno – gospodarcze wykorzystanie.