maskmask

Węgiel

Jesteśmy producentem miałów węglowych  z przeznaczeniem dla odbiorców przemysłowych (energetyki) o następujących parametrach:

  • Wartość opałowa Qir            19-23 MJ/kg 
  • Uziarnienie                             1 - 30 mm
  • Zawartość popiołu Ar            do 30 %
  • Zawartość siarki Str               do 0,8 %
  • Zawartość wilgoci Wtr          do 10 %
  • Zawartość chloru                    0,1 %

 

 

Formularze do pobrania   

Wzór-zamówienia-kolej.pdf

Wzór-zamówienia-samochody.pdf