maskmask

Nagrody, Certyfikaty

 • CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA PN-EN ISO 9001:2015-10. Data wydania 24.04.2019
 • Nagroda Ekolaury 2018 w kategorii: Ochrona Powierzchni Ziemi, Gospodarka Odpadami – nazwa przedsięwzięcia Zrównoważone i bezpieczne dla środowiska zarządzanie Obiektem Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Panewniki”
 • Nagroda Ekolaury 2015 w kategorii: Ochrona Powierzchni Ziemi, Gospodarka Odpadami.
 • Nagroda Ekolaury 2014 za całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska.
 • NAGRODA I STOPNIA MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA przyznana przez prof. dr. hab. Stefana Kozłowskiego w 1992 roku.
 • NAGRODA FAIR PLAY KRAJOWEJ IZBY GOSPODARCZEJ w konkursie organizowanym pod patronatem Ministra Gospodarki Janusza Steinhofa w 1999 roku.
 • JAKOŚĆ ROKU 2011
 • Pełne wymagania jakości w spawalnictwie wg PN-EN ISO 3834-2 : 2007
 • Kwalifikacja zakładu spawalniczego wg PN-M-69009 oraz PN-B-06200
 • Ocena zdolności do wykonywania remontów maszyn i urządzeń przeznaczonych do stosowania w zakładach górniczych w tym urządzeń budowy przeciwwybuchowej – Nr KOMAG 18 REMONT 196.
 • Autoryzacja Ś.F.U.G. „Montana” na remont jednostek transportowych
 • W dniu 14.05.2020 r. podjęta została Uchwała Zarządu nr 71/2020 w sprawie wdrożenia Systemu Zarządzania Energią zgodnego z normą ISO 50001:2012

certyfikat iso 2020

świadectwo kwalifikacyjne

Atest dla Ośrodka Szkoleniowo-Egzaminacyjnego SpawaczyTreść