maskmask

Granulowanie

Granulacja i mieszanie materiałów sypkich – produkcja granulatów z mułów węglowych na własnych węzłach granulujących i mieszających. Możliwość mieszania i granulowania innych materiałów i komponentów.
Kontakt w sprawie oferty:

Marek Sikora – tel. 501-599-953

Sebastian Rychlik – tel. 797-334-193

Damian Mulas – tel. 501-033-611

Grzegorz Bielski – tel. 797-334-177

 

Posiadane urządzenia i lokalizacje:

Zakład „Haldex – Makoszowy” Zabrze - Węzeł Granulujący z mieszalnikiem Eirich DW 29/5 Conti o wydajności 80 t/h.

Możliwość granulowania i wykonywania mieszanek energetycznych z udziałem granulatu i produktów węglowych.

Transport samochodowy.

 

 

Zakład „Haldex – Brzezinka” Mysłowice - Węzeł Granulujący z mieszalnikiem Eirich DW 29/5 Conti o wydajności 80 t/h.

Możliwość granulowania i wykonywania mieszanek energetycznych z udziałem granulatu i produktów węglowych.

Transport samochodowy i kolejowy.

 

 

Zakład „Haldex – Panewniki” Mikołów - Węzeł Granulujący z mieszalnikiem Eirich DW 29/5 Conti o wydajności do 80 t/h.

Możliwość granulowania i wykonywania mieszanek energetycznych z udziałem granulatu i produktów węglowych.

Transport samochodowy i kolejowy.

 

 

 

 

Węzły Granulujące świadczące usługi dla klientów zewnętrznych:
Węzeł Granulujący z mieszalnikiem Eirich RV 24 Conti o wydajności do 50 t/h.

Lokalizacja: Tauron Wydobycie S.A. Zakład Górniczy „ Brzeszcze” Brzeszcze.

 

 

 

Węzeł Granulujący z mieszalnikiem Eirich RV 24 Conti o wydajności do 50 t/h.

Lokalizacja: Polska Grupa Górnicza S.A KWK „Piast-Ziemowit „Ruch” Ziemowit” Lędziny.