maskmask

Skład Rady Nadzorczej Haldex S.A.

Łukasz Szewczyk
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jan Gil
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

 

Iwona Szczygioł
Sekretarz Rady Nadzorczej

Marzena Berezowska
Członek Rady Nadzorczej

Dariusz Tatara  
Członek Rady Nadzorczej 

Władze Spółki

 Skład Zarządu Haldex S.A.

Bogdan Leśniowski

Bogdan Leśniowski

Prezes Zarządu
sekretariat: 32 786-95-52

Janusz T. Chrobak

Janusz T. Chrobak

Wiceprezes Zarządu
sekretariat: 32 786-95-52