maskmask

Wynajem nieruchomości

  • Do wynajęcia pomieszczenia biurowe i magazynowe w lokalizacji Mysłowice -Brzezinka z dostępem do bocznicy kolejowej i bliskiej lokalizacji węzła dróg A4/S1.

  • Możliwość świadczenia usług bocznicowych w formie rozładunku, załadunku, przeładunku różnych towarów na własnej bocznicy kolejowej zlokalizowanej w Mysłowicach – Brzezince w bliskiej lokalizacji dróg A4, S1.

Wojciech Szymczyk, tel. 797-334-174

Sebastian Rychlik, tel. 797-334-193

Marek Sikora, tel. 501-599-953