maskmask

Magnetyt

Haldex S.A. realizuje dostawy wysokiej jakości magnetytu skandynawskiego dla odbiorców krajowych.

W wyniku  zawartego porozumienia o współpracy z firmą Essener Erzhanels-Gesellschaft mbH - importerem magnetytu skandynawskiego oferuje do sprzedaży wysokiej jakości magnetyt dla  przemysłu wydobywczego o parametrach:

  • gęstość ok. 4,7 g/cm³,
  • zawartość składników magnetycznych min. 95%,
  • skład ziarnowy w  granicach z tolerancją ± 15 % dla każdej klasy ziarnowej:

 klasa [mm]                 udział [%]

   >0,15                              2,0

 0,15-0,06                   11,0÷18,0

  0,06-0,04                   24,0÷31,0

  <0,04                         47,0-75,0

Krzysztof Balicki, tel. 797 334 169

Robert Piekło, tel. 519-053-110