maskmask

RODO od 25/05/2018

Klauzule-informacyjne-RODO-Haldex_.pdf

 Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku weszło w życie nowe Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które ma na celu lepszą ochronę Państwa danych.

W związku z powyższym przesyłamy Państwu informację o przetwarzanych przez nas danych osobowych, a także przysługujących Państwu w związku z tym prawach.

Informacje o przetwarzanych danych osobowych w spółce Haldex S.A.

1. Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Haldex S.A.
z siedzibą w Katowicach plac Grunwaldzki 8-10, kod pocztowy 40-951, NIP: 634-012-87-13.

2. Przetwarzanie Państwa danych jest realizowanie przez spółkę Haldex S.A., a wynika
z prowadzonej działalności m.in. z sprzedaży produktów i usług, marketingu bezpośredniego.
Cele przetwarzania: informacyjny, obsługa transakcji sprzedaży/zakupu, marketing, prowadzenie działań promocyjnych obecnie, jak i w przyszłości.

3.Państwa dane przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji czynności wynikających ze świadczonych usług. Mają Państwo prawo w każdym momencie do wyrażenia sprzeciwu na prowadzenie działań na potrzeby marketingu bezpośredniego.

4. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez spółkę Haldex S.A. Państwa danych osobowych, mogą Państwo się kontaktować z Haldex S.A. w następujący sposób:

 • za pośrednictwem poczty e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na następujący adres korespondencyjny:
  Haldex S.A., pl. Grunwaldzki 8-10, 40-951 Katowice.

5. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/We (dalej „RODO”) – tj. przetwarzanie danych osobowych Klienta jest niezbędne do wykonania umowy, której Klient jest stroną – odpowiednio umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i /lub umowy sprzedaży.

6. Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy (oraz czynności dążących do zawarcia umowy) z spółką Haldex S.A.

7. Spółka Haldex S.A. będzie przechowywała dane osobowe Klienta do upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową jaką Klient zawarł ze spółkę Haldex S.A., jak również przez okres prowadzenia przez spółkę Haldex S.A. działalności gospodarczej, chyba, że Klient skorzysta wcześniej z przysługującego mu prawa do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych.

8. Spółka Haldex S.A. będzie przekazywała dane osobowe Klienta tylko swoim dostawcom, którym zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych np. dostawca usług przewozowych, dostawcą usług prawnych, dział marketingu, dostawcą usług IT. Wszystkie podmioty, którym spółka Haldex S.A. będzie przekazywać dane osobowe Klienta będą
je przetwarzać na podstawie umowy ze spółkę Haldex S.A. i tylko zgodnie z poleceniami spółki Haldex S.A.

9. Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych lub prawo do przetworzenia ograniczenia przetwarzania
 • prawo dostępu do danych osobowych Klienta,
 • prawo żądania sprostowania danych osobowych Klienta,
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych Klienta – „do bycia zapomnianym”
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Klienta,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych Klienta
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, Klient może kontaktować się z Haldex S.A. zgodnie z punktem 4 niniejszej informacji.