maskmask

Ekolaury 2018

Bogdan Leśniowski – Prezes Zarządu HALDEX S.A.

W Kinoteatrze RIALTO w Katowicach zgromadzili się przedstawiciele biznesu, świata nauki i polityki by podsumować kolejną 17. edycję Konkursu Ekolaury Polskiej Izby Ekologii.

Uroczysta Gala odbyła się 9 października br.

Ekolaur w kategorii:

OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI, GOSPODARKA ODPADAMI

odebrał: Bogdan Leśniowski – Prezes Zarządu HALDEX S.A.

 

Nazwa przedsięwzięcia: „Zrównoważone i bezpieczne dla środowiska zarządzanie Obiektem Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych ‘Panewniki”

ekolaur

HALDEX S.A. będący liderem w Polsce w zagospodarowywaniu odpadów wydobywczych, pochodzących z górnictwa węgla kamiennego, w 2011r. zostaje zarządzającym Obiektem Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Panewniki”. Obiekt „Panewniki” jest drugim, co do wielkości terenem tego typu obiektów w Polsce. Jako zarządzający dostosowuje stan formalnoprawny obiektu do wymogów aktualnych przepisów i wdraża zrównoważony, bezpieczny dla środowiska i bezodpadowy system jego zarządzania.

HALDEX S.A., spełniając wymagania przepisów z zakresu gospodarki odpadami, zmienia zastosowaną dotychczas na obiekcie hierarchę sposobu postępowania z odpadami, z unieszkodliwiania na odzysk. Na obszarze obiektu Spółka zbudowała nowoczesny zakład przetwarzania odpadów wydobywczych pochodzących z górnictwa węgla kamiennego, który docelowo osiąga godzinową wydajność przetwarzania odpadów na poziomie 525 ton.

Ekolaur Polskiej Izby Ekologii dla Haldex S.A.