maskmask

Haldex o wykorzystaniu odpadów na EKG

Haldex o wykorzystaniu odpadów na EKG

Sto paneli dyskusyjnych, siedem tysięcy gości z całego świata, nowoczesne centrum kongresowe i ważny głos spółki Haldex w temacie finansowania inwestycji na rzecz środowiska naturalnego. Kolejna edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego za nami.

EKG odbył się w Katowicach po raz siódmy. To największa impreza biznesowa w Europie Centralnej. Przez trzy dni (20-22 kwietnia), na ponad stu panelach dyskusyjnych, siedem tysięcy gości z całego świata zgromadzonych w nowym Międzynarodowym Centrum Kongresowym rozmawiało o problemach, trendach rozwojowych polskiej i europejskiej gospodarki.

Ważny głos w dyskusji na temat finansowania inwestycji na rzecz środowiska naturalnego zabrał Tadeusz Koperski, prezes spółki Haldex. Wymienił konsekwencje prowadzonej eksploatacji i sytuacji sektora górnictwa węgla kamiennego na Górnym Śląsku. – W naszym regionie 4,9 tys. hektarów terenów jest zdegradowanych i zdewastowanych. Powstało 150 hałd i 600 milionów ton odpadów, a z bieżącego wydobycia produkowanych jest rocznie 30 mln ton odpadów. Możliwości ich lokowania są coraz bardziej ograniczone, a przyczynami są deficyt terenu, kurczący się rynek zastosowań komercyjnych oraz brak szerokiej współpracy z samorządami w związku z budowami infrastruktury na Śląsku – wyliczał.

Słuchacze dowiedzieli się, że misją spółki Haldex jest odzysk wartościowych surowców z odpadów oraz hałd, a następnie przetwarzanie ich na certyfikowane produkty oraz przywrócenie gruntom zdegradowanym i zdewastowanym wartości użytkowych lub przyrodniczych. Przez 55 lat dotychczasowej działalności Spółka Haldex przerobiła w ten sposób 160 mln ton odpadów, wykorzystując je w pracach infrastrukturalnych, takich jak budowa autostrad A1 i A4, obwodnic Tychów i Pszczyny, wzmacnianie wałów rzecznych Wisły czy usuwanie szkód powodziowych.

Prezes Koperski podkreślał, że złożone procedury prawne utrudniają pozyskiwanie środków finansowych na przeprowadzenie procesu rekultywacji i rewitalizacji terenów. – W obecnym okresie programowania z jednej strony stawia się na kompleksową rewitalizację, ale dostępne środki na ten cel są rozproszone pomiędzy wiele różnych programów operacyjnych czy osi priorytetowych, co jest znacznym utrudnieniem dla potencjalnych beneficjentów – zauważył Koperski.

W dyskusji wzięli także udział przedstawiciele Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach, Funduszu Marguerite, Conbelts Bytom, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Banku Ochrony Środowiska. Wszyscy obecni podkreślili, iż konieczne jest uproszczenie procedur związanych z pozyskiwaniem środków oraz na wsparcie ze strony sektora publicznego.