maskmask

Haldex S.A. skutecznie promuje powołanie Regionalnego Operatora

pola

W dniu 23 czerwca 2014r. odbyła się konferencja Polskiej Izby Ekologii, pt. “Odpady i rekultywacja terenów poprzemysłowych, zwłaszcza pogórniczych. Prawo. Technologie. Finanse”, na której Pan Tadeusz Koperski – Prezes Zarządu Haldex S.A. zaprezentował możliwości oraz potencjał firmy Haldex S.A. w kierunku działań proekologicznych.

Celem konferencji było poszerzenie wiedzy o skali zanieczyszczenia terenów poprzemysłowych i pogórniczych, poznanie nowoczesnych technologii rewitalizacji, zapoznanie się ze źródłami dofinansowania dla projektów z zakresu rekultywacji składowisk odpadów poprzemysłowych, prezentacja prawnych aspektów procesów rewitalizacji.

Konferencja była skierowana głównie do pracowników jednostek samorządów terytorialnych, przedstawicieli służb ochrony środowiska z zakładów przemysłowych oraz instytucji rządowych i pozarządowych oraz wszelkich osób, którym bliska jest tematyka rekultywacji i rewitalizacji terenów poprzemysłowych i pogórniczych.

Główni organizatorzy konferencji tj. Haldex S.A. oraz Polska Izba Ekologii zdecydowali się przygotować wspólny list intencyjny, którego celem są działania związane z przygotowaniem oraz wprowadzeniem systemowych rozwiązań regulujących powołanie instytucji Regionalnego Operatora ds. rekultywacji terenów poprzemysłowych. Zaznaczyć należy, że przyjęcie programu operatorskiego pozwoliłoby na realizowanie i finansowanie rekultywacji celowych to znaczy zgodnych z potrzebami lokalnych społeczności, budowanie nowych miejsc pracy, zarówno w trakcie prowadzenia prac rewitalizacyjnych jak i po skończeniu rekultywacji na terenach przygotowanych pod inwestycje.

Więcej o konferencji na oficjalnej stronie.