maskmask

Haldex wprowadza innowacje dla gospodarki

Sprzęt trasnportujący ziemię

Dwutlenek węgla do produkcji kruszywa, biospoiwa, a także kruszywa spiekanego. W zakresie wtórnego wykorzystania surowców spółka Haldex należy do liderów. Temat nowych wytycznych Komisji Europejskiej i idei zamkniętego obiegu odpadów zdominował spotkanie ostatniego forum gospodarki odpadami śląskich przedsiębiorców i samorządowców.

Spotkanie pod hasłem „Dobre praktyki w gospodarce odpadami i rewitalizacji środowiska” odbyło się już po raz 22. Tym razem tematem eksperckiej dyskusji była rewitalizacja terenów poprzemysłowych oraz dobre praktyki w gospodarce odpadami górniczymi. Przede wszystkim jednak uczestnicy poruszali kwestię najnowszego raportu Komisji Europejskiej, która przekazała dalsze wytyczne dotyczące gospodarki odpadami. W sali kolumnowej Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych z inicjatywy zarządów Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgromadzili się m.in. lokalni przedsiębiorcy i samorządowcy.

Zamknięty obieg, miliardowe oszczędności

KE od dłuższego czasu propaguje odejście od gospodarki linearnej (działającej wg modelu „produkcja-zużycie-wyrzucenie”) na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, w którym powstałe odpady są przetwarzane na surowiec. Taki model nie tylko ma bardzo dobry wpływ na ochronę środowiska, ale również wspiera innowacyjność, przyczynia się do trwałego wzrostu gospodarczego oraz tworzenia nowych miejsc pracy. Jak wynika z wyliczeń ekspertów, działania te mogą przynieść przedsiębiorstwom w UE oszczędności rzędu 600 mld euro, prowadząc do ograniczenia łącznych emisji gazów cieplarnianych o 2-4 proc. rocznie.

W grudniu minionego roku KE przyjęła nowy, ambitny pakiet, którego celem jest stymulowanie procesu przechodzenia Europy na model gospodarki o obiegu zamkniętym. W komunikacie znalazły się wytyczne dotyczące wytwarzania konkretnych produktów oraz najlepszych praktyk w zakresie technologii przetwarzania odpadów.

Nowoczesna technologia zmniejsza emisję CO2

Haldex już od kilku lat działa zgodnie z rozwiązaniami, które proponuje pakiet KE. Podczas spotkania Forum spółka we współpracy z Głównym Instytutem Górnictwa wykazała, że posiada już szereg nowoczesnych instalacji o budowie modułowej, zdolnej do przetwarzania 9 mln ton odpadów rocznie, a także certyfikaty na przerób odpadów na potrzeby energetyczne i produkty wykorzystywane przy rozbudowie infrastruktury drogowej i technicznej.

Działania te mają na celu m.in. wykorzystanie ubocznych procesów spalania – specyfika niektórych wciąż na to nie pozwala. Spółka Haldex przygotowuje instalacje, które pozwolą wytwarzać z popiołów kruszywa, biospoiwa, a także kruszywa spiekane.

Zamknięty obieg gospodarki odpadami jest potrzebny zwłaszcza na Śląsku. Z bieżącego wydobycia w naszym regionie powstaje rocznie 30 milionów ton odpadów. Biorąc pod uwagę, że pokłady surowców naturalnych skończą się w przeciągu 100-200 lat, efektywne przetworzenie tych odpadów będzie kluczowe dla rozwoju regionu. A im szybciej, tym lepiej. – Dzięki ścisłej współpracy z GIG spółka Haldex, oprócz zaplecza technologicznego, posiada także niezbędne narzędzia badawcze, które pozwalają na wprowadzanie dalszych innowacji. Przy większym wsparciu finansowym lokalnych firm i instytucji mogłaby jeszcze szybciej realizować swoje zadania – podsumowuje Tadeusz Koperski, prezes spółki Haldex.