maskmask

Haldex wsparł studentów i młodych naukowców

Studenci i młodzi naukowcy

35 prac z całej Polski, pięć kategorii i jeden cel: wyłonić najlepsze projekty naukowo-badawcze dotyczące rewitalizacji terenów zdegradowanych.

To już trzecia edycja konkursu Revitare organizowanego przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach. Cel? Zwrócić uwagę młodych ludzi na problemy terenów zdegradowanych w procesie industrializacji i urbanizacji. To tematy bardzo bliskie misji działalności spółki Haldex, która systematycznie pracuje nad budowaniem świadomości młodych mieszkańców regionu w zakresie rewitalizacji terenów poprzemysłowych. Dlatego zarząd spółki zaangażował się w realizację i wsparł materialnie konkurs.

Jury pod przewodnictwem dr. hab. Adama Rostańskiego, prof. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, oceniało prace w pięciu kategoriach: projektowo-planistycznej, przyrodniczo-krajobrazowej, społecznej, ekonomiczno-prawnej oraz inżynieryjno-technicznej.

Zwycięzców poznaliśmy 6 października w Ustroniu podczas VIII Międzynarodowej Konferencji Innowacyjne Rozwiązania Rewitalizacji Terenów Zdegradowanych.

Rafał Warchulski z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zmierzył się z problemem określenia potencjalnego środowiskowego wpływu składowania, wykorzystania komercyjnego odpadów z eksploatacji i przeróbki rud cynku i ołowiu. Potwierdził użyteczność narzędzi petrograficznych i geochemicznych do prognozowania potencjalnej emisji szkodliwych pierwiastków, a dzięki temu wygrał główną nagrodę w kategorii techniczno-inżynierskiej. Milena Stettner, laureatka nagrody w kategorii społecznej, przedstawiła w swojej pracy jak sposób rewitalizacji wpływa na obraz miasta kreowany w umyśle społeczeństwa w oparciu o badania społeczne przeprowadzone w trzech małych miastach Dolnego Śląska.

Analiza porównawcza przepisów związanych z planowaniem rekultywacji w dwóch różnych systemach gospodarczo-politycznych: polskim i niemieckim, to z kolei najlepsza praca w kategorii ekonomiczno-prawnej autorstwa Hanny Kubickiej, a Aleksandra Kiecak przygotowała przykład symulacji remediacji wód podziemnych zanieczyszczonych TCE i PCE przy użyciu metody PRB i zwyciężyła w kategorii prawnej.

Jury przyznało także wyróżnienie specjalne dla Karoliny Szaton oraz Moniki Kubicy z Politechniki Śląskiej, za Krajobrazowy Park Linearny Doliny Przemszy i Brynicy.

wręczenie dyplomów