maskmask

Haldex z Laurem za gospodarkę odpadami

Prezes z Laurem za gospodarkę odpadami

Nieustanne działania na rzecz środowiska naturalnego spółki Haldex docenione po raz kolejny. Tegoroczny „Ekolaur” Polska Izba Ekologii przyznała za wkład spółki w ochronę powierzchni ziemi i gospodarkę odpadami na Górnym Śląsku.

Za nami już XIV edycja ogólnopolskiego konkursu „Ekolaury”, organizowanego przez Polską Izbę Ekologii. Skierowany jest on do przedsiębiorstw, samorządów, organizacji, i instytucji, które w swojej działalności przyczyniają się do poprawy stanu środowiska naturalnego.

Wśród laureatów po raz kolejny znalazła się spółka Haldex. W poprzedniej edycji komisja nagrodziła spółkę za całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska. W tym roku, podczas uroczystej gali w katowickim Hotelu Qubus, prezes Tadeusz Koperski odebrał nagrodę w kategorii „Ochrona Powierzchni Ziemi, Gospodarka Odpadami”.

Spółka Haldex co roku zdecydowanie przyczynia się do procesu rewitalizacji zdegradowanych terenów przemysłowych na Górnym Śląsku. W swojej historii spółka przerobiła już ponad 160 milionów ton odpadów, z których odzyskuje kamień łamany na podsadzki, węgiel, kamień łamany do przemysłu ceramicznego i cementowego, kamień łamany do robót inżynieryjnych oraz łupkoporyt. W swoich działaniach spółka Haldex kieruje się przekonaniem, że rewitalizacja przyczynia się do rozwoju gospodarczego i coraz wyższego poziomu życia mieszkańców Górnego Śląska.

wreczenie laura

Zdjęcie grupowe Haldex