maskmask

III filar regionalnej konferencji konsultacyjnej projektu Polityki Surowcowej Państwa - Wrocław

konferencji konsultacyjnej projektu Polityki Surowcowej Państwa

W dniu 28 marca bieżącego roku (we Wrocławiu) przedstawiciele HALDEX S.A. uczestniczyli w III filarze regionalnej konferencji konsultacyjnej projektu Polityki Surowcowej Państwa, która poświęcona została zagadnieniu „Pozyskiwanie surowców z odpadów, ich zamienniki oraz rekultywacja i remediacja”. III filar Polityki Surowcowej Państwa obejmuje 5 głównych obszarów:

  1. Baza wiedzy o źródłach surowców z odpadów.
  2. Rozwój pozyskiwania surowców z odpadów.
  3. Rozwój zamienników surowców mineralnych i kopalin.
  4. Doskonalenie technik rekultywacji i remediacji.
  5. Budowa magazynów głębokiego składowania i bezpiecznego przechowywania w strukturach geologicznych.

Zgodnie z założeniami Polityki Surowcowej Państwa priorytetowym celem nowoczesnej gospodarki odpadami jest wzrost wykorzystania powstających odpadów w procesach odzysku i recyklingu w stosunku do zmniejszającej się ilości przeznaczonej do unieszkodliwiania przez składowanie. Podejście takie

jest zgodne z rządową „Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)” oraz pakietem Unii Europejskiej dotyczącym budowania gospodarki o obiegu zamkniętym (tzw. Circular Economy).

Jednym z prelegentów był Pan Tadeusz Koperski – Dyrektor ds. Sprzedaży Węgla i Marketingu, który przedstawił dotychczasowe działania Spółki w zakresie zagospodarowywania odpadów wydobywczych (spójne z projektem Polityki) oraz wskazał braki strategiczne i legislacyjne pozwalające na lepsze gospodarowanie terenami zdegradowanymi działalnością przemysłową, tak aby przywrócić im wartości użytkowe i przyrodnicze.

http://psp.mos.gov.pl/aktualnosci/43-konsultacje-projektu-polityki-surowcowej-panstwa-we-wroclawiu.html