maskmask

Nasze zakłady wg standardów ISO

Certyfikat systemu zarządzania

Otrzymaliśmy certyfikat potwierdzający zgodność standardów, systemów i procedur w zakładach spółki Haldex z międzynarodową normą PN-EN ISO 9001.

Certyfikat systemu zarządzania Haldex