maskmask

Nieruchomość w atrakcyjnej lokalizacji na sprzedaż

Nieruchomość w atrakcyjnej lokalizacji

Zarząd HALDEX S.A. informuje o zamiarze sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności nieruchomości w Siemianowicach Śląskich. Teren jest w całości pokryty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, z przeznaczeniem gruntów pod zakłady produkcyjne, rzemieślnicze, bazy, składy i magazyny.

Przedmiotem sprzedaży jest część nieruchomości gruntowej wraz z posadowionym na niej budynkiem rozdzielni elektrycznej. Nieruchomość wydzielona z terenu po zlikwidowanym zakładzie przeróbczym położona jest w północno-wschodniej części Siemianowic Śląskich, na skraju terenów zurbanizowanych, w rejonie ulicy Michałkowickiej. Zajmuje powierzchnię całkowitą 18,1946 ha. Właścicielem gruntu jest Skarb Państwa, a użytkownikiem wieczystym gruntu i właścicielem budynku spółka Haldex.

teren na sprzedaż

Charakterystyka

Nieruchomość to typowy grunt przemysłowy wydzielony z obszaru, na którym wcześniej funkcjonował zakład przeróbczy Haldex-Michał. Znajduje się tam budynek stacji transformatorowo – rozdzielczej 6/05/04 kV, wraz z zapleczem warsztatowym o całkowitej powierzchni użytkowej 348 m2. Nieruchomość posiada dostęp do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacji. Sieć gazowa niskiego ciśnienia biegnie w ulicy Michałkowickiej (bezpośredni dostęp), sieć średniego ciśnienia (zastosowanie przemysłowe) jest dostępna od strony południowej.

Otoczenie

Nieruchomość zlokalizowana jest na terenach przemysłowych. Od strony wschodniej sąsiaduje z użytkami rolnymi, a od południa z zabudową usługową małych i średnich firm. Od zachodu przylega bezpośrednio do ulicy Michałkowickiej, a częściowo do nieruchomości komercyjnych znajdujących się w pierwszej linii zabudowy ulicy. Od strony północnej sąsiedztwo stanowią tereny poprzemysłowe częściowo będące we władaniu Gminy Siemianowice Śląskie, a częściowo zajęte przez podmioty zagospodarowujące tereny po byłych przedsiębiorstwach państwowych.

Komunikacja

Nieruchomość jest bardzo dobrze skomunikowana z lokalną siecią dróg. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ulicy Michałkowickiej, która jest drogą powiatową. Od północnej strony nieruchomość sąsiaduje bezpośrednio z działką gminną stanowiącą użytek drogowy, który prowadzi do drogi powiatowej – ulicy Niepodległości. Dojazd do drogi krajowej DK-94 wynosi ok. 2,3 km, a odległość drogowa do centrum Katowic to ok. 7,5 km.

Zapisy MPZP

Teren nieruchomości jest w całości pokryty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zdecydowana większość powierzchni znajduje się na terenie oznaczonym na rysunku planu PP – „Obszar przemysłowy”,
z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zakłady produkcyjne, rzemieślnicze, bazy, składy i magazyny. Niewielki fragment od strony północnej znajduje się na terenie oznaczonym jako KK -„Tereny komunikacji kolejowej”. Południowy skraj nieruchomości sięga do obszaru UR -„Tereny usług technicznych i drobnej wytwórczości”.

Istnieje możliwość podziału nieruchomości.

Sprzedaż i kontakt

Na późniejszym etapie sprzedaży zostanie wszczęta odpowiednia procedura, w oparciu o obowiązujące przepisy w formie ogłoszenia o przetargu W celu uzyskania bliższych informacji o nieruchomości prosimy o kontakt pod nr telefonu: 32 786 95 28 lub 32 786 95 60.

Teren na sprzedaż

Teren na sprzedaż

Teren na sprzedaż

Teren na sprzedaż

Jednocześnie informujemy, że treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.