maskmask

Ogłoszenie o wyniku postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Haldex S.A.

W wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego na Wiceprezesa Zarządu Haldex S.A. z siedzibą w Katowicach, Rada Nadzorcza spółki powołała na to stanowisko z dniem 25 listopada 2019 roku, Pana Damiana Fierla.