maskmask

Pływające centrum Nadodrza wygrywa

revitaer

W konkursie na najlepszy projekt rewitalizacji mieliśmy międzynarodowych gości, młodych naukowców i ważne dyskusje na temat rewitalizacji terenów zdegradowanych. Wyróżnienie zdobyły projekty studentów z całej Polski, m.in. Gliwic, Krakowa czy Szczecina, których jak co roku wsparła spółka Haldex.

Ogólnopolski konkurs organizowany przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych odbył się po raz czwarty. Wzorem poprzednich edycji, celem było wyłonienie najlepszych prac naukowo-badawczych dotyczących rewitalizacji terenów zdegradowanych. Studenci i młodzi naukowcy mieli za zadanie przygotować referat dotyczący rewitalizacji z uwzględnieniem zagadnień środowiskowych, projektowych, planistycznych, technicznych, ekonomicznych lub społecznych.

Pod ocenę jury wpłynęło 29 prac studentów i doktorantów z wiodących polskich uczelni. Dzięki wsparciu sponsorów, organizatorzy przyznali nagrody główne i wyróżnienia dziesięciu z nich. Wśród najlepszych znalazły się m.in. „Projekt scalenia Starego Podgórza i Zabłocia w Krakowie” autorstwa Karoliny Porady i Weroniki Galcak z Politechniki Krakowskiej czy „Projekt pływającego centrum promocji miast nadodrzańskich jako element rewitalizacji nadbrzeża Odry” Barbary Kani z Politechniki Śląskiej.

Wśród wyróżnionych referatów były również te ważne z punktu widzenia Górnego Śląska, jak praca „Poszukiwania sposobu na rewitalizację terenu pohutniczego” Anny Kulawik z Politechniki Śląskiej czy praca „Szlaki kultury industrialnej jako element rewitalizacji terenów poprzemysłowych” Weroniki Pokojskiej z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Laureaci nagród głównych przedstawili swoje prace w trakcie sesji tematycznych IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych”, która odbyła się w Chorzowie. W trakcie trwających trzy dni (6-8 października) paneli dyskusyjnych rozmawiano na temat przekształceń terenów zdegradowanych w przestrzeń publiczną.

Ważny głos w sprawie tematu przewodniego zabrała spółka Haldex. Pierwszego dnia konferencji prezes Tadeusz Koperski wygłosił referat na temat przywracania terenów zdegradowanych do użytku społeczno-gospodarczego, w którym odniósł się do działalności spółki i wyzwań, jakie czekają branżę w najbliższych latach. W dyskusji udział wzięli przedsiębiorcy i naukowcy z całej Polski i zagranicy, m.in. Hiszpanii, Niemiec, Austrii, Czech i Pakistanu. Celem konferencji była prezentacja osiągnięć i wyników prac naukowo-badawczych, praktycznych rozwiązań technicznych i organizacyjnych wspierających zrównoważony rozwój terenów zdegradowanych.