maskmask

Podpisanie Listu Intencyjnego

Podpisanie listu Intencyjnego

W dniu 25.08.2017r. w siedzibie Jastrzębskiej Spółki Węglowej podpisano List Intencyjny dotyczący współpracy pomiędzy Haldex SA i JSW SA w zakresie innowacyjnych metod zagospodarowania odpadów wydobywczych. Porozumienie podpisali ze strony Haldex SA Bogdan Leśniowski, prezes zarządu oraz ze strony JSW SA Daniel Ozon, pełniący obowiązki prezesa zarządu.

Wspólne przedsięwzięcie Spółek ma polegać na wymianie pomysłów związanych z gospodarką odpadami wydobywczymi i odzyskiem węgla z odpadów wydobywczych, gdyż stare składowiska odpadów mogą ciągle zawierać jeszcze wartościowe pozostałości węgla.

Strony wspólnie będą analizowały możliwości współpracy w zakresie m.in. ekonomicznego wykorzystania mułów i flotokoncentratów, wykorzystania kamienia kopalnianego jako surowca dla odzysku węgla oraz do wytwarzania kruszyw budowlanych i ich zagospodarowania, a także wymiany informacji technicznej i technologicznej dotyczącej zakresu współpracy.

Biorąc pod uwagę nowe programy rekultywacyjne terenów i technologię zagospodarowania odpadów, od odpadów wydobywczych poprzez popioły czy osady ściekowe, można stworzyć jednolity i celowy system tak rekultywacji terenów, jak i zagospodarowania odpadów w obiegu zamkniętym, przy aktywnym udziale nauki.

Prezesi firm Haldex SA i JSW SA