maskmask

Podpisanie Listu Intencyjnego w zakresie utworzenia klasy patronackiej w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie

W czwartek, 4 czerwca br. w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie podpisany został List Intencyjny pomiędzy Powiatem Gliwickim i Firmą Haldex SA.
Strony wyrażają chęć wzajemnej współpracy w zakresie utworzenia klasy patronackiej w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie, celem uruchomienia nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik spawalnictwa w roku szkolnym 2021/2022.

Podpisanie Listu Intencyjnego w zakresie utworzenia klasy patronackiej w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie

Szczegółowe informacje można również znaleźć na stronach umieszczonych poniżej:
http://www.starostwo.gliwice.pl/aktualnosci-pl/wyksztalca-spawaczy.html
http://telewizjatvt.pl/beda-ksztalcic-spawaczy/