maskmask

Prof. Buzek i prezes Koperski o szansach dla regionu

Prof. Buzek i prezes Koperski o szansach dla regionu

Śląscy przedsiębiorcy potrzebują terenów do inwestycji. Zmiana koncepcji rewitalizacji prezentowana przez Haldex podczas spotkania śląskich przedsiębiorców, pomoże odzyskać tereny zdegradowane dla biznesu.

“Cieszy mnie, że dziś, kiedy spotykamy się w widłach Brynicy i Czarnej Przemszy, dla młodych nie ma znaczenia, kto, z której części pochodzi. To znaczy, że dawne animozje dawno już się zatarły” – rozpoczął swoją prelekcję prof. Jerzy Buzek, który wskazywał także, że obecnie Unia Europejska jest w trudnej sytuacji przez konflikt na Ukrainie. Jego prelekcja otwarła 21 maja spotkanie w hotelu Szafran w Czeladzi, zorganizowane przez Stowarzyszenie Aktywnych Przedsiębiorców Śląskich (SAPS). Zebrali się tu śląscy biznesmeni, samorządowcy i naukowcy. Tematem wiodącym były fundusze unijne dla firm, a jego uzupełnieniem szansa na rozwój dla małych i średnich przedsiębiorców z naszego regionu.

Prof. Buzek przypomniał, że produkcja przemysłowa w Polsce stanowi ok. 24 proc. przychodu naszej gospodarki. To powyżej średniej unijnej i sytuuje nas na szczycie wśród innych krajów UE.

Obecnie w budżecie województwa jest do zagospodarowania 20 mld zł na innowacyjność dla małych i średnich firm. Do rozwoju potrzebna jest jednak przestrzeń, dobra infrastruktura, a przede wszystkim spójna koncepcja na rozwiązanie problemu terenów zdegradowanych, ale też sytuacji w górnictwie.

Podczas swojej prezentacji Tadeusz Koperski, prezes spółki Haldex, zwrócił uwagę, że przy przerobieniu 5 tyś. ha terenów w regionie wymagających rewitalizacji, pracę znalazłoby 10 tys. Co w obliczu niepewnej sytuacji górnictwa, może okazać się kluczowe.

Obecnie rekultywacja prowadzona przez spółki węglowe realizowana jest w dwóch kierunkach: zamiany na teren zielony poprzez zazielenienie oraz zalesienie lub przygotowanie do sukcesji naturalnej przez środowisko naturalne (najtańsze rozwiązanie). Niestety przy takim działaniu występują dwa zjawiska negatywne: po pierwsze wśród skały płonnej znajduje się dużo drobin mułowych i resztek węgla. Z tego powodu nierzadko teren zagrożony jest samozapłonem. Po drugie, nawet jeśli do zapalenia nie dojdzie, terenu nie da się wykorzystać na działalność gospodarczą.

Koncepcja prezentowana przez spółkę Haldex zakłada przywrócenie tych terenów dla biznesu. W pierwszej kolejności jednak należy zgromadzić tereny zinwentaryzowane, wymagające przekształcenia, a także te przekazane przez górnictwo, samorządy i przekazać je w ręce jednego podmiotu, pełniącego funkcję operatora lub koordynatora.

Następnie należałoby określić cele zagospodarowania przestrzennego. W ostatniej fazie nastąpiłoby przygotowanie koncepcji finansowej, zebranie lub profilowanie funduszy w ramach województwa, samorządu, przemysłu górniczego. Takie działanie pozwoli zorganizować prace w logicznym ciągu na wiele lat. Usankcjonowanie operatora, który to uporządkuje jest rozwiązaniem prostym i szybkim. A takich działań obecnie potrzebuje cały region.